Nieuws

VOS/ABB en EDventure: krachtenbundeling voor afstandsonderwijs

VOS/ABB en EDventure: krachtenbundeling voor afstandsonderwijs

VOS/ABB en onderwijsadviesbureaus verenigd in EDventure ondersteunen scholen bij het vormgeven van afstandsonderwijs nu duidelijk is geworden dat alle scholen vanwege het coronavirus dichtgaan. Ze roepen op tot een brede alliantie voor het realiseren van goed...

EDventure start met een alliantie voor onderwijs op afstand

EDventure start met een alliantie voor onderwijs op afstand

EDventure start met het bouwen van een alliantie voor onderwijs op afstand. Doel is om publieke en private partijen samen te brengen en te voorkomen dat iedereen opnieuw het wiel gaat uitvinden. Zo is EDventure in gesprek met onderwijsorganisaties, Microsoft en andere...

EDventure en coronavirus

EDventure en coronavirus

EDventure en haar leden volgen nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus via de website van het RIVM. Adviezen, protocollen en codes worden opgevolgd. Mochten hier wijzigingen uit voortkomen zullen wij dit communiceren. Voor alle vragen rondom het...

Nationaal Congres Taal en Lezen op 1 april 2020

Nationaal Congres Taal en Lezen op 1 april 2020

Het thema van het 5e Nationaal Congres Taal en Lezen, georganiseerd door onderwijsadviesbureau CPS, is taal om te verbinden! Door taal verbinden we ons met elkaar door begrijpen en begrepen te worden. We gunnen iedere leerling de kans zich optimaal in en door taal te...

Advies sociale inclusie van leerlingen met een beperking

Advies sociale inclusie van leerlingen met een beperking

Sociale inclusie betekent dat mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het beleid ‘Passend Onderwijs’ gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs kan bijdragen aan de...

Geef een boek cadeau!

Geef een boek cadeau!

Vanaf 7 februari is het boek 'De Koning van Katoren' van Jan Terlouw voor 2 euro verkrijgbaar in de boekhandel. De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste...

Toekomst van ons Onderwijs

Toekomst van ons Onderwijs

Vorige week werd het discussiestuk 'Toekomst van ons Onderwijs' gepresenteerd. Het is een pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem. Een vroege start als goede basis is één van de vijf ankerpunten die worden genoemd.  Het stuk is een...