Nationaal programma onderwijs na Corona

Vandaag presenteerden de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Programma Onderwijs na Corona (NPO). We zijn blij met dit nationaal programma waarmee het kabinet laat zien de gevolgen van Corona voor onze kinderen, jongeren en studenten zeer serieus te nemen en de problemen die hierdoor ontstaan duurzaam wil oplossen. We voelen ons geroepen in de uitvoering een bijdrage te leveren. Eerder al stelden wij een aanvalsplan op, waarvan we de contouren ook terug zien in dit nationaal programma.

Het is een veel omvattend plan dat vanzelfsprekend nog verdere uitwerking nodig heeft. Positief is dat alle scholen moeten meedoen en dat er heldere voorwaarden gesteld worden aan welke interventies scholen kunnen inzetten. Dit mogen alleen bewezen interventies zijn. De leden van EDventure voldoen aan kwaliteitseisen en werken alleen met bewezen interventies. EDventure juicht het verder toe dat scholen zelf aan zet zijn en eigen plannen moeten ontwikkelen, passend bij hun vraagstukken. En daar schuilt tegelijkertijd ook een mogelijke drempel. Planvorming op basis van een heldere probleemanalyse kost tijd en vergt expertise.

De Onderwijsinspectie gaf herhaaldelijk aan dat dit een zwak punt is van scholen. Te vaak gaan scholen aan de slag met oplossingen zonder het probleem ook goed te kennen. Ook daar zien we een belangrijke rol weggelegd voor de onderwijsadviesbranche. Scholen geven nu al moeite te hebben om plannen te maken om de eerdere toegekende middelen voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s goed te besteden. EDventure gaat hierover in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor een samenvatting van het Nationaal Programma Onderwijs klik hier

Klik hier voor het plan en de begeleidende kamerbrief

 

 

Nationaal programma onderwijs na Corona