Sterke leraren | Schoolleiders

Het lerarentekort is een complex probleem dat een integrale aanpak vereist. De leden van de OON geloven dat het stimuleren van schoolontwikkeling een cruciaal onderdeel is van deze strategie. Door de kwaliteit van het onderwijs en de werkomgeving op onderwijsinstellingen te verbeteren, kunnen we effectief het lerarentekort verminderen.

Schoolontwikkeling draagt bij aan een positief schoolklimaat dat niet alleen startende leraren aantrekt, maar ook zittende leraren behoudt. Het gevoel van betrokkenheid en tevredenheid op school is essentieel voor het behoud van leraren op de lange termijn.

Onze rol op scholen, zowel voor leraren, schoolleiders en besturen, is om bij te dragen aan de schoolontwikkeling en om ondersteuning te bieden bij de vormgeving van hun onderwijsbeleid-en kwaliteit en bij de verdere uitwerking van hun strategisch personeelsbeleid. We richten ons onder andere op de volgende gebieden:

  1. Begeleiding van (startende) docenten: We bieden ondersteuning om beginnende leraren te begeleiden en te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling.
  2. Professionalisering (bij- en nascholing): We faciliteren bij- en nascholingsmogelijkheden op zowel team- als individueel niveau om leraren te helpen hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden en te verbeteren.
  3. Leiderschap: We ondersteunen schoolleiders bij het ontwikkelen van effectief leiderschap om leraren te binden, te boeien en te behouden. Dit omvat leiderschapstrainingen, coaching en mentorprogramma’s.
  4. Anders organiseren van het onderwijs: We ondersteunen scholen bij het slim te organiseren van hun onderwijsproces, zodat scholen efficiënter omgaan met hun middelen, de werklast van leraren verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Door deze ondersteuning te bieden, streven we ernaar om scholen te helpen een positieve en stimulerende omgeving te creëren waarin leraren zich verder ontwikkelen wat op zijn beurt het lerarentekort effectief vermindert en de kwaliteit van het onderwijs versterkt.