Belangenbehartiging

Onderwijsontwikkeling Nederland behartigt de belangen van haar leden op landelijk en lokaal niveau.  Wij informeren onze stakeholders pro-actief over de bijdrage die onze leden kunnen leveren aan onderwijsgerelateerde vraagstukken. 

De branchevereniging is vertegenwoordigd in landelijke netwerken. Ook zijn we gesprekspartner van verschillende ministeries en informatiebron voor de politiek.

 

 

Onderwijsontwikkeling Nederland wenst nieuwe kabinet veel succes

Onderwijsontwikkeling Nederland wenst nieuwe kabinet veel succes

Wij feliciteren alle bewindslieden van het nieuwe kabinet met hun beëdiging en wensen hen veel succes de komende kabinetsperiode. Wij zien in het bijzonder van harte uit naar de samenwerking met Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dennis...