Word lid!

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Om dat te weten hoeven we de krant maar open te slaan. Daar leggen wij ons niet bij neer. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland staan voor een bundeling van krachten om zo samen met leraren, schoolbesturen, overheidspartijen en andere kwaliteitspartners te werken aan de duurzame ontwikkeling van het onderwijs. Onze leden zien het als een gezamenlijke missie om bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht. Wij zijn ervan overtuigd dat de maatschappelijke opdracht te groot en te uitdagend is om deze alleen op te pakken. Wij staan voor samen. En dus ook graag met u!

  • Is uw organisatie actief op het gebied van onderwijsadvisering/ontwikkeling met scholen en schoolbesturen als de primaire klant?
  • Is het aantal medewerkers dat zich binnen de organisatie bezighoudt met onderwijsadvisering minimaal 5fte?
  • Heeft u organisatie een minimale gemiddelde omzet uit onderwijsdienstverlening over de afgelopen 3 jaar van circa 950.000 per jaar?
  • Onderschrijft u de leidende principes, past u deze actief toe en bent u hierop aanspreekbaar?
  • Bent u van plan om binnen een jaar na toetreding aan alle eisen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te voldoen?

Dan hopen we van harte dat u contact met ons opneemt voor een eerste kennismakingsgesprek. Onze directeur, Margreet de Vries vertelt u graag meer over onze vereniging.

Onderwijsontwikkeling Nederland, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
E-mail: info@onderwijsontwikkeling.nl

Aanmelden?

Aanmelden kan schriftelijk door het bestuur van het (aspirant)lid aan het bestuur van Onderwijsontwikkeling Nederland, vergezeld van de statuten dan wel het instellingsbesluit van het adviesbureau.

 

Redenen om lid te worden van Onderwijsontwikkeling Nederland

 

KEURMERK ONDERWIJSONTWIKKELING

Onderscheidend door kwaliteitskeurmerk.

Onze positie als private partijen die samenwerken met partijen in het publieke domein, die bekostigd worden door publieke middelen heeft ons ertoe gebracht het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te hanteren. Om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderschrijven onze leden de leidende principes van onze vereniging. Hierin maken we afspraken over wat mag de maatschappij van ons mag verwachten, waar onze partners ons op mogen aanspreken en wat we vragen van de leden onderling. Het keurmerk toont daarnaast aan dat het adviesbureau voor onderwijs voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies (Kwaliteitscriteria Onderwijsontwikkeling Nederland, dan wel ISO 9001) en het geeft inzicht in de klanttevredenheid (Cedeo- erkenning Onderwijsadvies). Onze leden onderscheiden zich door het bieden van hoge, aantoonbare kwaliteit. De minister heeft vergaande plannen om het keurmerk verplicht te maken voor alle adviesbureaus voor het onderwijs, om zo de markt te reguleren.

Klik hier voor meer informatie over het Keurmerk Onderwijsontwikkeling.

LOBBY EN IMAGO

Verbeter de concurrentiepositie.

Gezamenlijke lobby: door samen te lobbyen sta je sterker en krijg je zaken voor elkaar. Niet alleen richting Tweede Kamer, de ministeries OCW, VWS en SZW, het College voor Toetsen en Examens, NRO maar ook richting de sectorraden, VNG, Ouderverenigingen en de Belastingdienst. De branchevereniging komt, zonder direct financieel eigen belang en zonder verstoring van een eventuele directe klantrelatie, op voor de belangen van haar leden en het belang van schoolontwikkeling en professionalisering van leerkrachten.

Een gezamenlijke lobby heeft meer impact dan individuele lobby door een adviesbureau voor onderwijs en is dus (kosten)effectiever. Het zorgt daarnaast voor landelijke vertegenwoordiging en naamsbekendheid. Samen werken we aan het behoud van het goede imago van de adviesbureaus in de markt en benadrukken we de meerwaarde van de adviesbureaus voor onderwijs in de onderwijsinfrastructuur.

INNOVATIE EN INFORMATIE

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Onderwijsontwikkeling Nederland identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover. Alle medewerkers van leden krijgen toegang tot het intranet van de branche waar wij actuele informatie delen en leden onderling kennis uitwisselen. Met als doel het bevorderen van gezamenlijke innovatie en versterking van de branche als geheel.

VERENIGINGSNETWERK

Wissel ervaringen uit en help elkaar.

De vereniging is dé ontmoetingsplek om gezamenlijk beleid te bepalen, cases te delen, kansen te signaleren en met elkaar praten over de ontwikkelingen in de branche en binnen de organisaties. Dit gebeurt onder meer tijdens de Algemene Ledenvergadering en op ons intern kennisplatform. Leden vinden ook verbinding buiten de geplande bijeenkomsten.

COLLECTIEVE KLACHTENREGELING

Bespaar tijd en moeite door de collectieve klachtenregeling.

Onderwijsontwikkeling Nederland voorziet in een (model)klachtenregeling en ondersteunt leden bij de formatie van een interne klachtencommissie. Klanten van leden kunnen in tweede instantie hun klacht voorleggen aan de onafhankelijke Commissie van Beroep van Onderwijsontwikkeling Nederland.

 

Elke leerling in Nederland verdient goed onderwijs. Niet zómaar goed: het beste onderwijs. Dat is waar iedereen in het onderwijsveld voor gaat; of je nu voor de klas staat, in een schoolbestuur zit, op het ministerie werkt of bij een onderwijsadviesbureau. Het draait om de ontwikkeling van de leerling. Lees in dit document onze visie op onderwijsontwikkeling. Download onze position paper HIER. 

Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is mogelijk voor adviesbureaus voor onderwijs die:
– minimaal drie jaar actief zijn in het vakgebied;
– in aanmerking komen voor de kwaliteitseisen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling;
– goed werkgeverschap hanteren;
– hun omzet uit de markt halen en niet uitsluitend via subsidies.

Voor adviesbureaus voor onderwijs die nog niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is voor de duur van één jaar een aspirant-lidmaatschap mogelijk.

Contributie

De contributie bedraagt een percentage van de omzet. Er geldt hiervoor een maximum en een minimum bedrag.

 

Eisen keurmerk

Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Daarnaast dienen de leden in het bezit te zijn van een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Tot slot onderschrijven de leden een aantal leidende principes die vastgelegd zijn in het ledenstatuut van de vereniging.

Tweede Kamerverkiezingen: Kies voor onderwijs!

Tweede Kamerverkiezingen: Kies voor onderwijs!

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor de toekomst van Nederland. Het onderwijs speelt een essentiële rol in onze samenleving en verdient hierbij onze aandacht. Onderwijsontwikkeling Nederland is en blijft politiek...

VVD-Kamerlid Simone Richardson brengt werkbezoek aan OBS Jules Vernes

VVD-Kamerlid Simone Richardson brengt werkbezoek aan OBS Jules Vernes

VVD-Kamerlid Simone Richardson, tevens kandidaat-Kamerlid voor de aankomende verkiezingen, bracht een werkbezoek aan OBS Jules Vernes in Utrecht om in gesprek te gaan over het lerarentekort. Een school die een afspiegeling vormt van de samenleving in een grote stad...

Tweede aflevering OON-podcast online!

Tweede aflevering OON-podcast online!

De tweede aflevering van onze podcastserie De Onderwijsdialoog: samen werken aan ontwikkeling, staat online! Het thema van deze aflevering is kansengelijkheid. Centraal staat de verbeteraanpak die schooldirecteur Ingrid de Baat op de Bogermanschool in Rotterdam-Zuid...