7 Redenen om lid te worden van Onderwijsontwikkeling Nederland

KEURMERK ONDERWIJSADVIES

Toon kwaliteit en klanttevredenheid.

Het keurmerk toont aan dat het adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies (ISO 9001) en het geeft inzicht in de klanttevredenheid (Cedeo- erkenning Onderwijsadvies). Leden onderscheiden zich door het bieden van hoge, aantoonbare kwaliteit.

LOBBY EN IMAGO

Verbeter de concurrentiepositie in de markt.

Onderwijsontwikkeling Nederland komt, zonder direct financieel eigen belang, op voor de belangen van haar leden en het belang van onderwijsadvies. Een gezamenlijke lobby heeft meer impact dan individuele lobby door een adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp en is dus (kosten)effectiever. Het zorgt daarnaast voor landelijke vertegenwoordiging en naamsbekendheid. Samen werken we aan het behoud van het goede imago van de adviesbureaus in de markt.

INNOVATIE EN INFORMATIE

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Onderwijsontwikkeling Nederland identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover (via mailingen, netwerken voor adviseurs, nieuwsbrieven en mediascans). Met als doel bevorderen gezamenlijke innovatie en versterking van de branche als geheel. Bijvoorbeeld door delen van producten en diensten en/of gezamenlijk in de markt zetten van producten en diensten, zoals ONL-Dyslexie, www.onderwijsexpertise.nl en www.onderwijsdatabank.nl.

VERENIGINGSNETWERK

Wissel ervaringen uit en help elkaar.

De vereniging is dé ontmoetingsplek om gezamenlijk beleid te bepalen, cases te delen, kansen te signaleren en met elkaar praten over de ontwikkelingen in de branche en binnen de organisaties. Dit gebeurt onder meer tijdens de Algemene Ledenvergadering, directiecafé‘s en netwerken voor bijvoorbeeld HRM en controllers. Leden vinden ook verbinding buiten de geplande bijeenkomsten.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING EN MANTELOVEREENKOMSTEN

Bespaar tijd en profiteer van schaalvoordelen.

Onderwijsontwikkeling Nederland biedt u informatie, handreikingen en modelregelingen op arbeidsvoorwaardelijk, fiscaal en juridisch gebied. Voorbeelden zijn afspraken met de Belastingdienst inzake BTW, gevolgen van Wet Werk en Zekerheid, modelovereenkomsten Wet DBA, privacybescherming en model klachten-regelingen. Leden hoeven relevante wet- en regelgeving niet actief te monitoren, maken gebruik van schaalvoordelen en besparen direct tijd en kosten.

SUBSIDIEPROJECTEN, DETACHERINGEN EN ANDERE VORMEN VAN INHUUR

Schrijf in op subsidies en leen personeel uit.

Regelmatig wordt Onderwijsontwikkeling Nederland gevraagd namens de branche plannen te schrijven over actuele thema’s waarvoor subsidie wordt verleend of detachering/inhuur van personeel uit de branche is gewenst. Onderwijsontwikkeling Nederland werft hiervoor in eerste instantie onder haar leden. Daarnaast attendeert Onderwijsontwikkeling Nederland haar leden op subsidies en Europese aanbestedingen.

PROFESSIONALISERING

Verbeter de kwaliteit en professionaliteit van uw medewerkers.

Onderwijsontwikkeling Nederland stimuleert de professionalisering van de onderwijsadviseurs. De Onderwijsontwikkeling Nederland Academy ondersteunt deze doelstelling door postacademische opleidingen, trainingen en masterclasses voor onderwijsadviseurs aan te bieden voor leden.

Wat is nodig voor goed onderwijs en hoe zorgen we ervoor dat scholen in Nederland blijvend kunnen innoveren passend bij de veranderende maatschappelijke en lokale context? Download onze visie op duurzame schoolontwikkeling en professionalisering.

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Aandacht voor cognitief talent vraagt om samenwerking en kennisdeling. Ons lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is dan ook vanzelfsprekend.

Lineke van Tricht, Directeur Bureau Talent 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder OA 

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder OBD Noordwest 

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Samen bundelen wij onze krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Zo dragen wij bij aan ons doel om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

Hermann van Holt, Directeur Sardes 

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep) 

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is mogelijk voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die:
– minimaal drie jaar actief zijn in het vakgebied;
– in aanmerking komen voor de kwaliteitseisen van het Keurmerk Onderwijs;
– goed werkgeverschap hanteren;
– hun omzet uit de markt halen en niet uitsluitend via subsidies.
Voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die nog niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is voor de duur van een jaar aspirant-lidmaatschap mogelijk.

Contributie

De contributie bedraagt een percentage van de omzet. Er geldt een maximum en een minimum bedrag. Leden kunnen bij Onderwijsontwikkeling Nederland bovenop het algemene pakket aan dienstverlening en activiteiten ook extra’s kopen.

Bent u geïnteresseerd en denkt u erover lid te worden?

Aanmelden kan schriftelijk door het bestuur van het (aspirant)lid aan het bestuur van Onderwijsontwikkeling Nederland, vergezeld van de statuten dan wel het instellingsbesluit van het adviesbureau.

Onderwijsontwikkeling Nederland, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
Fax: 070-315 41 09
E-mail: info@onderwijsontwikkeling.nl

Ledenstatuut

Het ledenstatuut van Onderwijsontwikkeling Nederland heeft tot doel de omgang tussen leden van Onderwijsontwikkeling Nederland, leden onderling en tussen leden en hun branchevereniging te regelen. De branche voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp expliciteert met dit ledenstatuut welk kwaliteitsniveau zij wil bieden. Onderdeel daarvan is ook welke uitgangspunten door leden bij de dienstverlening aan de klant worden gehanteerd. U kunt hieronder het Ledenstatuut downloaden.

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Van half maart 2020 tot aan de zomer van 2021 konden scholen en instellingen alleen onderwijs geven volgens de toen geldende coronamaatregelen. De Inspectie van het Onderwijs heeft van april t/m juni 2021 een onderzoek gedaan in alle sectoren van het onderwijs naar de...

Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021

Onderwijs en Prinsjesdag 2021 door Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland.