Word lid!

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Om dat te weten hoeven we de krant maar open te slaan. Daar leggen wij ons niet bij neer. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland staan voor een bundeling van krachten om zo samen met leraren, schoolbesturen, overheidspartijen en andere kwaliteitspartners te werken aan de duurzame ontwikkeling van het onderwijs. Onze leden zien het als een gezamenlijke missie om bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht. Wij zijn ervan overtuigd dat de maatschappelijke opdracht te groot en te uitdagend is om deze alleen op te pakken. Wij staan voor samen. En dus ook graag met u!

  • Is uw organisatie actief op het gebied van onderwijsadvisering/ontwikkeling met scholen en schoolbesturen als de primaire klant?
  • Is het aantal medewerkers dat zich binnen de organisatie bezighoudt met onderwijsadvisering minimaal 5fte?
  • Heeft u organisatie een minimale gemiddelde omzet uit onderwijsdienstverlening over de afgelopen 3 jaar van circa 950.000 per jaar?
  • Onderschrijft u de leidende principes, past u deze actief toe en bent u hierop aanspreekbaar?
  • Bent u van plan om binnen een jaar na toetreding aan alle eisen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te voldoen?

Dan hopen we van harte dat u contact met ons opneemt voor een eerste kennismakingsgesprek. Onze directeur, Margreet de Vries vertelt u graag meer over onze vereniging.

Onderwijsontwikkeling Nederland, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
E-mail: info@onderwijsontwikkeling.nl

Aanmelden?

Aanmelden kan schriftelijk door het bestuur van het (aspirant)lid aan het bestuur van Onderwijsontwikkeling Nederland, vergezeld van de statuten dan wel het instellingsbesluit van het adviesbureau.

Redenen om lid te worden van Onderwijsontwikkeling Nederland

 

KEURMERK ONDERWIJSONTWIKKELING

Onderscheidend door kwaliteitskeurmerk.

Onze positie als private partijen die samenwerken met partijen in het publieke domein, die bekostigd worden door publieke middelen heeft ons ertoe gebracht het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te hanteren. Om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderschrijven onze leden de leidende principes van onze vereniging. Hierin maken we afspraken over wat mag de maatschappij van ons mag verwachten, waar onze partners ons op mogen aanspreken en wat we vragen van de leden onderling. Het keurmerk toont daarnaast aan dat het adviesbureau voor onderwijs voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies (Kwaliteitscriteria Onderwijsontwikkeling Nederland, dan wel ISO 9001) en het geeft inzicht in de klanttevredenheid (Cedeo- erkenning Onderwijsadvies). Onze leden onderscheiden zich door het bieden van hoge, aantoonbare kwaliteit. De minister heeft vergaande plannen om het keurmerk verplicht te maken voor alle adviesbureaus voor het onderwijs, om zo de markt te reguleren.

Klik hier voor meer informatie over het Keurmerk Onderwijsontwikkeling.

LOBBY EN IMAGO

Verbeter de concurrentiepositie.

Gezamenlijke lobby: door samen te lobbyen sta je sterker en krijg je zaken voor elkaar. Niet alleen richting Tweede Kamer, de ministeries OCW, VWS en SZW, het College voor Toetsen en Examens, NRO maar ook richting de sectorraden, VNG, Ouderverenigingen en de Belastingdienst. De branchevereniging komt, zonder direct financieel eigen belang en zonder verstoring van een eventuele directe klantrelatie, op voor de belangen van haar leden en het belang van schoolontwikkeling en professionalisering van leerkrachten.

Een gezamenlijke lobby heeft meer impact dan individuele lobby door een adviesbureau voor onderwijs en is dus (kosten)effectiever. Het zorgt daarnaast voor landelijke vertegenwoordiging en naamsbekendheid. Samen werken we aan het behoud van het goede imago van de adviesbureaus in de markt en benadrukken we de meerwaarde van de adviesbureaus voor onderwijs in de onderwijsinfrastructuur.

INNOVATIE EN INFORMATIE

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkelingen.

Onderwijsontwikkeling Nederland identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover. Alle medewerkers van leden krijgen toegang tot het intranet van de branche waar wij actuele informatie delen en leden onderling kennis uitwisselen. Met als doel het bevorderen van gezamenlijke innovatie en versterking van de branche als geheel.

VERENIGINGSNETWERK

Wissel ervaringen uit en help elkaar.

De vereniging is dé ontmoetingsplek om gezamenlijk beleid te bepalen, cases te delen, kansen te signaleren en met elkaar praten over de ontwikkelingen in de branche en binnen de organisaties. Dit gebeurt onder meer tijdens de Algemene Ledenvergadering en op ons intern kennisplatform. Leden vinden ook verbinding buiten de geplande bijeenkomsten.

COLLECTIEVE KLACHTENREGELING

Bespaar tijd en moeite door de collectieve klachtenregeling.

Onderwijsontwikkeling Nederland voorziet in een (model)klachtenregeling en ondersteunt leden bij de formatie van een interne klachtencommissie. Klanten van leden kunnen in tweede instantie hun klacht voorleggen aan de onafhankelijke Commissie van Beroep van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Elke leerling in Nederland verdient goed onderwijs. Niet zómaar goed: het beste onderwijs. Dat is waar iedereen in het onderwijsveld voor gaat; of je nu voor de klas staat, in een schoolbestuur zit, op het ministerie werkt of bij een onderwijsadviesbureau. Het draait om de ontwikkeling van de leerling. Lees in dit document onze visie op onderwijsontwikkeling. Download onze position paper HIER. 

Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is mogelijk voor adviesbureaus voor onderwijs die:
– minimaal drie jaar actief zijn in het vakgebied;
– in aanmerking komen voor de kwaliteitseisen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling;
– goed werkgeverschap hanteren;
– hun omzet uit de markt halen en niet uitsluitend via subsidies.

Voor adviesbureaus voor onderwijs die nog niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is voor de duur van één jaar een aspirant-lidmaatschap mogelijk.

Contributie

De contributie bedraagt een percentage van de omzet. Er geldt hiervoor een maximum en een minimum bedrag.

Eisen keurmerk

Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Daarnaast dienen de leden in het bezit te zijn van een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Tot slot onderschrijven de leden een aantal leidende principes die vastgelegd zijn in het ledenstatuut van de vereniging.

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder 1801

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder Onderwijsversterkers

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt Groep

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

De Rolf Groep

Door samenwerking en partnership maak je het verschil. Daarom sluiten we ons graag aan bij Onderwijsontwikkeling Nederland. - Prince Heyliger, directeur-bestuurder De Rolf groep

InterZin

Met trots zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij gaan net als Onderwijsontwikkeling Nederland voor kwaliteit en duurzame interventies in het onderwijs. Door gebundelde krachten kunnen we samen een stap zetten in het versterken van mooi en goed onderwijs. - Jacqueline Sweerts, InterZin

Samen werken we aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind!

Laura Walters-Goudsmit, Edutrainers

TMI

Kwaliteit. Dat draagt Onderwijsontwikkeling Nederland uit. Door het krachtige netwerk zorgen we ervoor dat het onderwijs in Nederland op een goede manier door kan blijven ontwikkelen. TMI wil daar maar al te graag aan bijdragen! - Michiel Kalverda

Het is onze ambitie om het beroepsonderwijs in Nederlands optimaal te faciliteren bij hun maatschappelijke opgaven. Onderwijs Ontwikkeling Nederland helpt daarbij met een landelijk netwerk en het bundelen van krachten.

Robbert Koldenhof, CINOP

Reactie op onderzoek NOS en Nieuwsuur naar onderwijssector

Reactie op onderzoek NOS en Nieuwsuur naar onderwijssector

Onderwijsontwikkeling Nederland verwelkomt het onderzoek van Nieuwsuur en NOS. De voorbeelden die Nieuwsuur naar voren haalt versterken ons pleidooi voor regulering van de ondersteuningsstructuur. Al sinds de verzelfstandiging van de onderwijsadviesbureaus in 2006...

Lees meer
Edutrainers behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Edutrainers behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkeling Nederland feliciteert Edutrainers van harte met het behalen van het keurmerk Onderwijsontwikkeling. Om dit keurmerk te mogen dragen doorliep Edutrainers een intensief traject. EIK Certificering voerde de onafhankelijke audit uit en beoordeelde...

Lees meer