Thema’s

Basis op orde

Het onderwijs in taal en rekenen vormt een fundament voor de ontwikkeling van leerlingen. Het beheersen van taal en rekenen is noodzakelijk voor hun toekomstige deelname aan onze samenleving.

Lees meer

Digitalisering

Door middel van nauwe samenwerking met belangrijke stakeholders zoals Kennisnet en SLO, en het Expertisecentrum Digitale Geletterdheid streven we ernaar om kennis over digitale geletterdheid te ontwikkelen, te delen en te verspreiden.

Lees meer

Inclusiever onderwijs

Het doel van de werkgroep is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van passend onderwijs en het creëren van een inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen, zodat elk kind toegang tot onderwijs krijgt.

Lees meer

Sterke leraren en Schoolleiders

Door de kwaliteit van het onderwijs en de werkomgeving op onderwijsinstellingen te verbeteren, kunnen we effectief het lerarentekort verminderen.

Lees meer