Kabinet trekt €8,5 mrd uit voor wegwerken corona-achterstand studenten en scholieren

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure gaf een reactie op het Nationaal Onderwijs Programma. Lees hier het volledige artikel.

We zijn blij met dit nationaal programma waarmee het kabinet laat zien de gevolgen van Corona voor leerlingen en studenten zeer serieus neemt en de problemen die hierdoor ontstaan duurzaam wil oplossen. We voelen ons geroepen in de uitvoering een bijdrage te leveren. Eerder al stelden wij een aanvalsplan op, waarvan we de contouren ook terug zien in dit nationaal programma. Hoe kunnen we helpen? Alle scholen in het primaire en voortgezet onderwijs kunnen vanaf vandaag  voor extra ondersteuning een beroep doen op onze experts van de onderwijsadviesbureaus. Zij bieden ondersteuning met bewezen effectieve interventies op het gebied van sociaal-emotionele problemen, taal, lees- en rekenbeleid. Heeft uw school behoefte aan extra ondersteuning? Bel 0800 4240424. 

Kabinet trekt €8,5 mrd uit voor wegwerken corona-achterstand studenten en scholieren