De Rolf Groep

De Rolf groep is een toonaangevende organisatie die houdt van leren. Sterker nog: ze zijn er vol van! Daarom helpen ze professionals in het onderwijs en de kinderopvang om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te denken, mee te doen én door ál onze kennis over de ontwikkeling van kinderen te delen.

Samen het onderwijs beter maken
Wie anderen iets bijbrengt, is zelf ook vol van leren. Die houding komt goed van pas, want werken in het onderwijs of in de kinderopvang vraagt om een leven lang leren. De Rolf groep biedt trainingen, coaching en advies aan om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Zo zorgen ze er samen met hun klanten voor dat de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang gewaarborgd blijft.

Jouw ontwikkeling: héél belangrijk
De ontwikkelingen gaan snel. Als we in deze veranderende wereld niet mee veranderen, staan we stil. Raken we op achterstand. Meegaan met deze ontwikkelingen is essentieel: de kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals en pedagogisch medewerkers hebben een grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang.

Met de Rolf groep onderwijsadviseurs blijf je de ontwikkelingen voor
De onderwijsadviseurs van de Rolf groep zorgen ervoor dat elke professional, in het onderwijs of de kinderopvang, elke ontwikkeling een grote stap vóór blijft. Dit doen zij door:
•Onderwijskundige begeleiding
•Oplossingen voor vraagstukken op het gebied van talentontwikkeling
•Oplossingen voor vraagstukken op het gebied van digitale geletterdheid
•Professionals te coachen, trainen en begeleiden

Het aanbod
De Rolf groep biedt een breed aanbod om individuen of teams verder te professionaliseren. Kijk de op de website van de Rolf groep voor meer informatie.

Adres: Mercuriusweg 14
4051 CV Ochten
Telefoon: 088-4101020
Website: www.derolfgroep.nl
Directeur de Rolf groep: Prince Heyliger
Business unit manager onderwijsadvies en ontwikkeling: Daniëlle Diele

De Rolf Groep

Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO

Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO

In aanloop naar het debat MBO dat in de Tweede Kamer plaatsvindt schreef Onderwijsontwikkeling Nederland een position paper. Het paper richt zicht op de noodzaak om de onderwijskwaliteit in het MBO te verbeteren en te borgen. Momenteel staat deze kwaliteit onder druk...

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie om de onderwijsadviesmarkt te reguleren. GL-PvdA en D66 dienden de motie in.  De Tweede Kamer wil dat de minister in gesprek gaat met de branche en de kamer hierover informeert. Een belangrijke motie, want het onderwijs...