Inclusiever onderwijs

De werkgroep ‘Inclusiever Onderwijs’ houdt zich bezig met het thema passend onderwijs. Het doel van de werkgroep is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van passend onderwijs en het creëren van een inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen, zodat elk kind toegang tot onderwijs krijgt.

De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om in te gaan op de ontwikkelingen rondom het thema en bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van onze leden:

  • Anita Schuiling (Via Socium)
  • Bart Vollmüller (Gouwe Academie)
  • Hettie Lichtenberg (IJsselgroep)
  • Irene Harmsen (Onderwijsversterkers)
  • Joyce van der Wegen (CINOP)
  • Miranda van Esch (BCO-Onderwijsadvies)
  • Elard Pijnaken (BVS-Schooladvies)
  • Wilma Peulen (CED-Groep)
  • Plv. lid Margéke Hoogenkamp (CED-Groep)

Voor meer informatie over de werkgroep ‘Inclusiever Onderwijs’, om samen te werken of om vragen te stellen, kunt u contact opnemen met Sabrina Everard severard@onderwijsontwikkeling.nl.

Passend onderwijs

Een belangrijk thema binnen de werkgroep is passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft naar een onderwijssysteem waarin alle leerlingen een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs heeft als doel ervoor te zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt en biedt extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Scholen hebben een zorgplicht en dienen een passende onderwijsplek te bieden, waarbij basisondersteuning en extra begeleiding worden geboden aan leerlingen met diverse onderwijsbehoeften.

Het succesvol organiseren van passend onderwijs vraagt veel van scholen en leraren. Ze moeten goed worden voorbereid om het gedrag van leerlingen te begrijpen en hier effectief op te reageren, wat een gerichte aandacht tijdens de lerarenopleiding en ondersteuning bij de professionele ontwikkeling van startende leraren vereist. Voor scholen is het van belang om eerst de basis op orde te hebben, aangezien het organiseren en implementeren van passend onderwijs veel tijd en ruimte vraagt.

Onze leden werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, scholen, ouders, gemeenten en samenwerkingsverbanden om ervoor te zorgen dat elke leerling een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Dit omvat zowel individuele ondersteuning van leerlingen als het ondersteunen van scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden bij de organisatie van het passend onderwijs. Benieuwd naar praktijkverhalen over deze inzet?

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder 1801

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder Onderwijsversterkers

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt Groep

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

De Rolf Groep

Door samenwerking en partnership maak je het verschil. Daarom sluiten we ons graag aan bij Onderwijsontwikkeling Nederland. - Prince Heyliger, directeur-bestuurder De Rolf groep

InterZin

Met trots zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij gaan net als Onderwijsontwikkeling Nederland voor kwaliteit en duurzame interventies in het onderwijs. Door gebundelde krachten kunnen we samen een stap zetten in het versterken van mooi en goed onderwijs. - Jacqueline Sweerts, InterZin

Samen werken we aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind!

Laura Walters-Goudsmit, Edutrainers

TMI

Kwaliteit. Dat draagt Onderwijsontwikkeling Nederland uit. Door het krachtige netwerk zorgen we ervoor dat het onderwijs in Nederland op een goede manier door kan blijven ontwikkelen. TMI wil daar maar al te graag aan bijdragen! - Michiel Kalverda

Het is onze ambitie om het beroepsonderwijs in Nederlands optimaal te faciliteren bij hun maatschappelijke opgaven. Onderwijs Ontwikkeling Nederland helpt daarbij met een landelijk netwerk en het bundelen van krachten.

Robbert Koldenhof, CINOP