Plan om scholen weer veilig te openen

EDventure werkte en dacht samen met ruim 40 organisaties mee aan het 10-puntenplan om scholen weer veilig te openen. Onze inzet en bijdrage: laagdrempelige toegang tot professionele ondersteuning in de school. Ook nu de scholen gedeeltelijk weer opengaan.

  1. Zet schoolsluitingen niet in om ouders thuis te houden
  2. Zorg voor (veilige) persoonlijke contactmomenten voor alle kinderen en jongeren
  3. Betrek kinderen en jongeren
  4. Houd zoveel mogelijk scholen veilig open
  5. Faciliteer onderwijs aan kwetsbare kinderen in plaats van alleen opvang
  6. Laat deskundige jeugdprofessionals bijdragen aan het heropenen van de scholen
  7. Verleng subsidieregelingen voor het onderwijs en regel de financiering op een eenvoudige wijze
  8. Laat scholen veel meer gebruik maken van beschikbare (leegstaande) ruimten
  9. Adviseer het onderwijs over het minimaal en maximaal aantal (online) schermuren
  10. Stel kinderopvang en de voorschoolse educatie ruimer open.

Lees hier uitgebreider over het risico dat kinderen en jongeren oplopen met afstandsonderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om het risico op leerachterstanden, maar ook over het sociaal-emotionele welbevinden van kinderen en jongeren.

Ondersteuning nodig? Neem contact op met een van onze leden bij jou in de buurt. Of stuur een mail aan loket@onderwijsontwikkeling.nl

Plan om scholen weer veilig te openen