Bureau

Margreet de Vries

directeur-bestuurder
mdevries@onderwijsontwikkeling.nl
06-12379493

Margreet de Vries is directeur-bestuurder van Onderwijsontwikkeling Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau, de ondersteuning van de leden in de branche en eerste aanspreekpunt voor de contacten met externe relaties en overige belanghebbenden. Margreet heeft een groot deel van haar carrière in functies gewerkt die gelieerd waren aan het onderwijs. Zo werkte zij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was zij zeven jaar directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Ook in de jaren als zelfstandig ondernemer werkte zij aan actuele thema’s voor het onderwijs waaronder leesbevordering, autisme en digitale geletterdheid. Zij studeerde Leerproblemen (een combinatie van Orthopedagogiek en Onderwijskunde) aan de Universiteit Leiden en daarvoor rondde zij de Pabo af. Tijdens haar studie in Leiden stond zij drie jaar part-time voor de klas.

Margreet is naast haar werk voor Onderwijsontwikkeling Nederland tevens lid van de Raad van Toezicht van de Nummer 5 Foundation.

Gülay Hommes

beleidsadviseur zorg en onderwijs
ghommes@onderwijsontwikkeling.nl
06-12356280

Gülay Hommes is Onderwijsontwikkeling Nederland’s senior beleidsadviseur zorg en onderwijs. Met haar ervaring bij zowel diverse ministeries als de onderwijspraktijk zal Gülay een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van onze branche. Haar laatste baan bij de rijksoverheid was bij de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW, voordat zij de overstap maakte naar de onderwijspraktijk als senior beleidsmedewerker bij het Maris College. Het Maris College is de grootste vo school in Den Haag.  Gülay neemt tevens de rol van netwerkregisseur voor het netwerk Ziezon op zich. Met dit netwerk bestaande uit consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen werkt zij aan professionalisering , kennisdeling en kwaliteitsverbetering van dit werkveld.

Sabrina Everard

public affairs, beleid, communicatie
severard@onderwijsontwikkeling.nl
06-12352007

Sabrina Everard is na haar afgeronde rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden gestart als persoonlijk medewerker bij de CDA Tweede Kamerfractie. Nu zorgt zij als medewerker communicatie en public affairs voor de belangenbehartiging van de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland. Zij houdt de politiek nauwlettend in de gaten en zorgt ervoor dat de banden met de stakeholders worden versterkt. Daarnaast draagt zij met haar communicatiewerkzaamheden bij aan de positionering van Onderwijsontwikkeling Nederland. Sabrina is ervan overtuigd dat alles begint bij goed onderwijs en wil zich hier dan ook voor de volle honderd procent voor inzetten.

Ellen Nijdam

officemanager
enijdam@onderwijsontwikkeling.nl

Ellen Nijdam is als officemanager de spin in het web van Onderwijsontwikkeling Nederland. Binnen de organisatie is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning op kantoor en veelal uw eerste aanspreekpunt. Haar bagage bestaat uit een zeer brede ervaring in ondersteunende functies bij verschillende bedrijven en branches waaronder Holiday Inn, Het Nederlands Congresgebouw en Het Mobiele Netwerk van KPN. Na 10 jaar werken bij het Regionaal Instituut voor Dyslexie is kort geleden de switch gemaakt naar Onderwijsontwikkeling Nederland om ook hier een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs. Ellen haar wens is om een steentje bij te dragen aan de organisatie zodat alle kinderen, ieder op hun eigen niveau, optimaal bagage mee krijgen zodat zij optimaal voorbereid zijn op hun volgende stap(pen).

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder 1801

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder Onderwijsversterkers

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt Groep

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

De Rolf Groep

Door samenwerking en partnership maak je het verschil. Daarom sluiten we ons graag aan bij Onderwijsontwikkeling Nederland. - Prince Heyliger, directeur-bestuurder De Rolf groep

InterZin

Met trots zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij gaan net als Onderwijsontwikkeling Nederland voor kwaliteit en duurzame interventies in het onderwijs. Door gebundelde krachten kunnen we samen een stap zetten in het versterken van mooi en goed onderwijs. - Jacqueline Sweerts, InterZin

Samen werken we aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind!

Laura Walters-Goudsmit, Edutrainers

TMI

Kwaliteit. Dat draagt Onderwijsontwikkeling Nederland uit. Door het krachtige netwerk zorgen we ervoor dat het onderwijs in Nederland op een goede manier door kan blijven ontwikkelen. TMI wil daar maar al te graag aan bijdragen! - Michiel Kalverda

Het is onze ambitie om het beroepsonderwijs in Nederlands optimaal te faciliteren bij hun maatschappelijke opgaven. Onderwijs Ontwikkeling Nederland helpt daarbij met een landelijk netwerk en het bundelen van krachten.

Robbert Koldenhof, CINOP

Nieuw lid: Melior Advies

Nieuw lid: Melior Advies

Vanaf juni is Melior Advies, gevestigd in Gouda, lid van Onderwijsontwikkeling Nederland. Van harte welkom! Melior Advies werkt samen met scholen aan het verbeteren van onderwijskwaliteit. Zij bieden advies en ondersteuning op vijf domeinen: onderwijskundig...

Lees meer