Bureau

Margreet de Vries

directeur-bestuurder
mdevries@onderwijsontwikkeling.nl
06-12379493

Margreet de Vries is directeur-bestuurder van Onderwijsontwikkeling Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau, de ondersteuning van de leden in de branche en eerste aanspreekpunt voor de contacten met externe relaties en overige belanghebbenden. Margreet heeft een groot deel van haar carrière in functies gewerkt die gelieerd waren aan het onderwijs. Zo werkte zij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was zij zeven jaar directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Ook in de jaren als zelfstandig ondernemer werkte zij aan actuele thema’s voor het onderwijs waaronder leesbevordering, autisme en digitale geletterdheid. Zij studeerde Leerproblemen (een combinatie van Orthopedagogiek en Onderwijskunde) aan de Universiteit Leiden en daarvoor rondde zij de Pabo af. Tijdens haar studie in Leiden stond zij drie jaar part-time voor de klas.

Margreet is naast haar werk voor Onderwijsontwikkeling Nederland tevens lid van de Raad van Toezicht van de Nummer 5 Foundation.

Gülay Hommes

beleidsadviseur zorg en onderwijs
ghommes@onderwijsontwikkeling.nl
06-12356280

Gülay Hommes is Onderwijsontwikkeling Nederland’s senior beleidsadviseur zorg en onderwijs. Met haar ervaring bij zowel diverse ministeries als de onderwijspraktijk zal Gülay een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van onze branche. Haar laatste baan bij de rijksoverheid was bij de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW, voordat zij de overstap maakte naar de onderwijspraktijk als senior beleidsmedewerker bij het Maris College. Het Maris College is de grootste vo school in Den Haag.  Gülay neemt tevens de rol van netwerkregisseur voor het netwerk Ziezon op zich. Met dit netwerk bestaande uit consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen werkt zij aan professionalisering , kennisdeling en kwaliteitsverbetering van dit werkveld.

Sabrina Everard

public affairs, beleid, communicatie
severard@onderwijsontwikkeling.nl
06-12352007

Sabrina Everard is na haar afgeronde rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden gestart als persoonlijk medewerker bij de CDA Tweede Kamerfractie. Nu zorgt zij als medewerker communicatie en public affairs voor de belangenbehartiging van de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland. Zij houdt de politiek nauwlettend in de gaten en zorgt ervoor dat de banden met de stakeholders worden versterkt. Daarnaast draagt zij met haar communicatiewerkzaamheden bij aan de positionering van Onderwijsontwikkeling Nederland. Sabrina is ervan overtuigd dat alles begint bij goed onderwijs en wil zich hier dan ook voor de volle honderd procent voor inzetten.

Ellen Nijdam

officemanager
enijdam@onderwijsontwikkeling.nl

Ellen Nijdam is als officemanager de spin in het web van Onderwijsontwikkeling Nederland. Binnen de organisatie is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning op kantoor en veelal uw eerste aanspreekpunt. Haar bagage bestaat uit een zeer brede ervaring in ondersteunende functies bij verschillende bedrijven en branches waaronder Holiday Inn, Het Nederlands Congresgebouw en Het Mobiele Netwerk van KPN. Na 10 jaar werken bij het Regionaal Instituut voor Dyslexie is kort geleden de switch gemaakt naar Onderwijsontwikkeling Nederland om ook hier een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs. Ellen haar wens is om een steentje bij te dragen aan de organisatie zodat alle kinderen, ieder op hun eigen niveau, optimaal bagage mee krijgen zodat zij optimaal voorbereid zijn op hun volgende stap(pen).

3e Onderwijsontbijt geslaagd

3e Onderwijsontbijt geslaagd

Scherpe snedes, heldere cijfers en gedurfde opinie, vanochtend tijdens het 3e jaarlijkse nationale Onderwijsontbijt in Nieuwspoort in Den Haag. Daar spraken bijna 40 politici, onderwijsbestuurders en leraren over de grote uitdagingen in het onderwijs, zoals...

CINOP toegetreden als lid Onderwijsontwikkeling Nederland

CINOP toegetreden als lid Onderwijsontwikkeling Nederland

Onderwijsontwikkeling Nederland verwelkomt CINOP als nieuw lid van de vereniging. CINOP is een onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau voor een leven lang ontwikkelen. Deze organisatie werkt aan oplossingen om nieuwe manieren van leren te realiseren en/of te...