Aanvalsplan onderwijsadviesbureaus om kwetsbare leerlingen te helpen

In toenemende mate groeit de zorg over de oplopende achterstanden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Scholen en leraren leveren op dit moment al een enorme prestatie. Om de achterstanden niet verder op te laten lopen moeten zij zo snel mogelijk worden ondersteund. Onderwijsadviesbureaus verenigd in de branchevereniging EDventure bieden aan om gericht te helpen. Met het aanvalsplan willen zij eraan bijdragen dat leerverschillen tussen leerlingen niet verder oplopen. Ook hopen zij daarmee de werkdruk onder leraren te verlagen. Op langere termijn kunnen onderwijsadviesbureaus scholen bijstaan om hun taal, lees- en rekenbeleid te verbeteren. Zo willen zij eraan bijdragen om structureel onderwijsachterstanden aan te pakken. Onderzoek van DUO naar de werkbeleving in het primair onderwijs laat zien dat leerkrachten ook zien dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis sterk verslechterd is. “De werkdruk op scholen is ongekend hoog. Leraren verzorgen vaak naast online onderwijs ook de noodopvang op school. Daar bovenop nog extra aandacht geven aan kwetsbare leerlingen is bijna ondoenlijk. De kinderen lopen vooral achterstanden op in taal en rekenen of kampen met sociaal-emotionele problemen. Dit is precies waar wij nu willen en kunnen bijspringen. Een landelijk dekkend netwerk van onderwijsexperts staat klaar om te helpen”, aldus Margreet de Vries, directeur-bestuurder van EDventure. Bekijk hier het volledige aanvalsplan.

Experts beschikbaar
Vakexperts in taal en rekenen in combinatie met orthopedagogen en kinderpsychologen worden ingezet om leraren te ondersteunen en de werkdruk te verminderen. Zo kunnen leraren zich richten op het primaire proces in de klas en krijgen de meest kwetsbare kinderen de ondersteuning die zij nodig hebben. Met steun van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW kunnen onze experts direct op 8 scholen in Limburg, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland van start met het begeleiden van groepjes kinderen op het gebied van taal en rekenen. “Wij hopen dat deze aanpak grootschalig navolging krijgt. Met vereende krachten kunnen we grotere achterstanden voorkomen”, aldus Margreet de Vries.

Extra middelen
Scholen hebben extra middelen kunnen aanvragen om Corona-achterstanden te bestrijden. Ook konden schoolbesturen tot deze week gezamenlijk middelen aanvragen voor extra ondersteuning in de school. “Het ontbreekt scholen vaak aan tijd om tot een praktische invulling te komen, die direct inzetbaar is. De onderwijsadviesbureaus staan klaar om aan de slag te gaan. Een telefoontje is genoeg.”, aldus Margreet de Vries.

West-Friesland
In Apeldoorn, Venlo en West-Friesland zijn experts al aan de slag. Schoolleiders spreken hun grote waardering uit over de snelle, praktische en professionele ondersteuning. Zo biedt OBD Noordwest in West-Friesland gedurende 20 weken begeleiding aan 15 leerlingen op het gebied van spelling. Daarnaast ondersteunen zij de leraren en de school bij het doelgericht aanpakken van achterstanden.

Aanvalsplan onderwijsadviesbureaus om kwetsbare leerlingen te helpen