CED-Groep

Wie we zijn
Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang. Ons werkveld is breed: van het jonge kind en primair onderwijs t/m speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs/mbo. We schakelen soepel tussen alle niveaus in de organisatie – van bestuurstafel tot klaslokaal. Kansengelijkheid is voor ons altijd een belangrijke drijfveer geweest. Daarom ontwikkelen wij ook aanpakken en leermiddelen voor specifieke groepen, zoals nieuwkomers en kinderen met een stoornis of beperking.

Kwaliteit
De beste kansen voor ieder kind. Dat is waar ons team van zo’n tweehonderd gedreven professionals zich elke dag voor inspant. Zij leveren, samen met de opvang- en onderwijspraktijk, een betekenisvolle bijdrage aan het duurzaam versterken van de kinderopvang en het onderwijs. Daar is niet alleen expertise en ervaring in hun vak voor nodig, maar ook een flinke dosis ondernemerschap en flexibiliteit. En dát hebben we in huis! We draaien onze hand niet om voor diepgaande, langdurige en complexe trajecten.

Positie in de markt
De CED-Groep bestaat al ruim een halve eeuw en bouwde in die tijd een grote klantenkring op. Onderscheidend is dat we werken voor een breed spectrum in onderwijs en opvang: vve, po, so, vo en mbo. Met gerichte begeleiding, brede adviestrajecten, onze R&D-afdeling, cursusbureau en uitgeverij kunnen we effectief inspringen op de vragen uit de markt. Producten als Nieuwsbegrip, De Vreedzame School, Opbrengstgericht werken in 4D en Teach Like a Champion genieten in heel Nederland bekendheid.

Als leren je lief is

 

Postadres: Postbus 8639 3009 AP Rotterdam
Bezoekadres: Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
Telefoon: 010 4071599
Website: www.cedgroep.nl
E-mail: info@cedgroep.nl
Directeur-bestuurder: Margéke Hoogenkamp

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie om de onderwijsadviesmarkt te reguleren. GL-PvdA en D66 dienden de motie in.  De Tweede Kamer wil dat de minister in gesprek gaat met de branche en de kamer hierover informeert. Een belangrijke motie, want het onderwijs...

Eerste uitgave Tijdschrift Taal in 2024

Eerste uitgave Tijdschrift Taal in 2024

Onlangs verscheen de nieuwe editie van Tijdschrift Taal. Het semiwetenschappelijke tijdschrift draait om de ontwikkeling van taal en heeft tot doel de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te...

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs

Vandaag vond het rondetafelgesprek over lees- en taalvaardigheid plaats met de vaste Kamercommissie OCW. Bijna één op de drie 15-jarigen is functioneel analfabeet en niet in staat volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De gebrekkige leesvaardigheden vormen een...