CED-Groep

Wie we zijn
Stichting CED-Groep beweegt zich al ruim een halve eeuw in de wereld van onderwijs en kinderopvang. Ons werkveld is breed: van het jonge kind en primair onderwijs t/m speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs/mbo. We schakelen soepel tussen alle niveaus in de organisatie – van bestuurstafel tot klaslokaal. Kansengelijkheid is voor ons altijd een belangrijke drijfveer geweest. Daarom ontwikkelen wij ook aanpakken en leermiddelen voor specifieke groepen, zoals nieuwkomers en kinderen met een stoornis of beperking.

Kwaliteit
De beste kansen voor ieder kind. Dat is waar ons team van zo’n tweehonderd gedreven professionals zich elke dag voor inspant. Zij leveren, samen met de opvang- en onderwijspraktijk, een betekenisvolle bijdrage aan het duurzaam versterken van de kinderopvang en het onderwijs. Daar is niet alleen expertise en ervaring in hun vak voor nodig, maar ook een flinke dosis ondernemerschap en flexibiliteit. En dát hebben we in huis! We draaien onze hand niet om voor diepgaande, langdurige en complexe trajecten.

Positie in de markt
De CED-Groep bestaat al ruim een halve eeuw en bouwde in die tijd een grote klantenkring op. Onderscheidend is dat we werken voor een breed spectrum in onderwijs en opvang: vve, po, so, vo en mbo. Met gerichte begeleiding, brede adviestrajecten, onze R&D-afdeling, cursusbureau en uitgeverij kunnen we effectief inspringen op de vragen uit de markt. Producten als Nieuwsbegrip, De Vreedzame School, Opbrengstgericht werken in 4D en Teach Like a Champion genieten in heel Nederland bekendheid.

Als leren je lief is

 

Postadres: Postbus 8639 3009 AP Rotterdam
Bezoekadres: Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
Telefoon: 010 4071599
Website: www.cedgroep.nl
E-mail: info@cedgroep.nl
Directeur-bestuurder: Margéke Hoogenkamp

Tweede Kamerverkiezingen: Kies voor onderwijs!

Tweede Kamerverkiezingen: Kies voor onderwijs!

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor de toekomst van Nederland. Het onderwijs speelt een essentiële rol in onze samenleving en verdient hierbij onze aandacht. Onderwijsontwikkeling Nederland is en blijft politiek...

VVD-Kamerlid Simone Richardson brengt werkbezoek aan OBS Jules Vernes

VVD-Kamerlid Simone Richardson brengt werkbezoek aan OBS Jules Vernes

VVD-Kamerlid Simone Richardson, tevens kandidaat-Kamerlid voor de aankomende verkiezingen, bracht een werkbezoek aan OBS Jules Vernes in Utrecht om in gesprek te gaan over het lerarentekort. Een school die een afspiegeling vormt van de samenleving in een grote stad...

Tweede aflevering OON-podcast online!

Tweede aflevering OON-podcast online!

De tweede aflevering van onze podcastserie De Onderwijsdialoog: samen werken aan ontwikkeling, staat online! Het thema van deze aflevering is kansengelijkheid. Centraal staat de verbeteraanpak die schooldirecteur Ingrid de Baat op de Bogermanschool in Rotterdam-Zuid...