Dyslexie

Binnenkort meer over dit thema

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs

Vandaag vond het rondetafelgesprek over lees- en taalvaardigheid plaats met de vaste Kamercommissie OCW. Bijna één op de drie 15-jarigen is functioneel analfabeet en niet in staat volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De gebrekkige leesvaardigheden vormen een...