Kennisnetwerk

Onderwijsontwikkeling Nederland vormt een actief netwerk. De leden komen regelmatig bijeen. Zij houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen de branche.

Onderwijsontwikkeling Nederland organiseert daarnaast met verschillende kennispartners (CITO, SLO, ECN, etc.) bijeenkomsten voor onderwijsadviseurs over nieuwe wetenschappelijke inzichten, producten en innovaties. Deze bijeenkomsten hebben als doel met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke vraagstukken, elkaar te versterken, inspiratie op te doen en ervaring en ideeën uit te wisselen. Daarnaast bieden we op een intern platform de mogelijkheid voor actieve kennisdeling. Hiermee zorgen we zowel online als offline voor verbinding tussen adviseurs onderling.