Bazalt

Bazalt is een landelijke opererend onderwijsadviesbureau dat het vergroten van het vakmanschap van leraren hoog in het vaandel heeft staan.

De adviseurs, trainers en coaches van Bazalt  kenmerken zich door een grote passie voor onderwijs. Allen beschikken over ruime praktijkervaring in het onderwijs, waardoor ze weten hoe het eraan toegaat op school. Daarnaast zijn ze voortdurend actueel op de hoogte van de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap. Bazalt gaat voor een passende én duurzame oplossing. Oog voor uw specifieke vraagstuk is daarbij ons vertrekpunt. We doen dit door:

  • In trainingen veel nadruk te leggen op praktische toepassing.
  • Aan te sluiten bij  recente onderzoeksresultaten op onderwijskundig gebied.
  • De alledaagse praktijk van de leraar als uitgangspunt te nemen.
  • Het handelingsrepertoire van de leraar vergroten centraal te stellen
  • Het ontwikkelen van instrumenten en werkwijzen om het werk van leerkrachten te vergemakkelijken en de samenwerking tussen kinderen te verbeteren.
  • Het  toepassen van moderne methodes en didactiek.

Bazalt staat in heel Nederland bekend als toonaangevende ontwikkelaar en aanbieder van producten en diensten voor onderwijsinstellingen, die het onderwijs(proces) van haar klanten zichtbaar en duurzaam verbetert door middel van effectieve, vooruitstrevende en toepasbare werkwijzen, materialen en hiervan afgeleide diensten. Samen met u maken we het mogelijk om les te geven op een manier waardoor leerlingen betrokken en met plezier aan het werk gaan.

Bazalt is onderdeel van Bazaltgroep.

Postadres: Postbus 21778, 3001 AT Rotterdam
Bezoekadres: Groothandelsgebouw (D3.117), Conradstraat 38, 3013 AP Rotterdam
Telefoon: 088 5570500
Website: www.bazalt.nl
E-mail: info@bazalt.nl
Bestuurder: Annemarie Kaptein
Directeur: Marcel Bogaarts

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Aandacht voor cognitief talent vraagt om samenwerking en kennisdeling. Ons lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is dan ook vanzelfsprekend.

Lineke van Tricht, Directeur Bureau Talent 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder OA 

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder OBD Noordwest 

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Samen bundelen wij onze krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Zo dragen wij bij aan ons doel om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

Hermann van Holt, Directeur Sardes 

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep) 

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Van half maart 2020 tot aan de zomer van 2021 konden scholen en instellingen alleen onderwijs geven volgens de toen geldende coronamaatregelen. De Inspectie van het Onderwijs heeft van april t/m juni 2021 een onderzoek gedaan in alle sectoren van het onderwijs naar de...

Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021

Onderwijs en Prinsjesdag 2021 door Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland.