Onderwijsadvies

Onderwijsadvies (advisering, voorlichting en begeleiding) is ontstaan vanuit een tweetal behoeften; de behoefte van scholen aan reflectie op het eigen handelen en de externe ondersteuning van de leerkracht in het primair proces, de onderwijspraktijk. In de beginjaren met name de ondersteuning voor kinderen met gedrags- en leerproblemen.

Critical friends

Onderwijsadvies wordt wel de ‘critical friend’ van het onderwijs genoemd. De aan de adviesbureaus voor onderwijs  verbonden experts denken kritisch mee over de doelen die het onderwijs zichzelf heeft gesteld en over de activiteiten die zijn ingezet om de doelen te halen. Scholen stellen zich ten doel het maximale uit elke leerling te halen, talenten te stimuleren en leerkansen te optimaliseren. Daarbij denken de onderwijsadviseurs mee, houden de school een spiegel voor en verbinden initiatieven en alternatieven. Daarmee wordt het personeel ontlast en kan zich focussen op de onderwijspraktijk in het primair proces: het geven van onderwijs en de begeleiding van individuele leerlingen.

Bijdragen aan kwaliteitsverbetering

Een aantal aspecten van kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaan het perspectief van de individuele school of docent te boven. De onderwijsadviseur biedt met zijn specialistische kennis, externe rol en helikopterblik schooloverstijgende een aanvullende expertise. Gezorgd wordt voor continuïteit in de innovatieve ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Onderwijsadviseurs kunnen scholen begeleiden bij knelpunten, coachen en stimuleren tot verandering wanneer dat nodig is ten behoeve van verbeteringen van het onderwijsproces en de opbrengsten daarvan.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Onderwijsadvisering heeft ook een rol voor de wetenschap. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt door adviseurs vertaald naar de praktijk zodat het toegankelijk wordt voor de professionals in het onderwijs. Het is ook de verzamelplek voor praktijkgerichte onderzoeksvragen die in het onderwijs leven en koppelt deze terug naar de wetenschap. Zo worden wetenschap, praktijk en beleid verbonden.

Duurzame schoolontwikkeling vereist integrale onderwijsadvisering

Scholen zijn lerende organisaties wanneer zij in staat zijn zich als collectief continu te verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen; passend bij de veranderende omstandigheden. Om toe­komstgerichte schoolontwikkeling en professionalisering op maat te vertalen naar een specifieke onderwijspraktijk, hanteren adviesbureaus vier bouwstenen:

1. Partnerschap

In partnerschap met scholen samenwerken aan kwaliteitsver­betering. Duurzame verbeterprocessen vragen om een duurzame relatie.

2. Wetenschappelijke kennisbasis

Een wetenschappelijke kennisbasis vormt altijd de basis, die ook écht op de werkvloer, in de klas, moet beklijven.

3. Learning on the job

Ruimte voor ‘learning on the job’ en vormen van informeel leren. Leren in de eigen onderwijspraktijk draagt maximaal bij aan zowel persoonlijke als schoolontwikkeling.

4. Integraal onderwijsadvies

Professionaliseren is een doorlopende en schoolbrede activiteit. Integraal advies zet alle geledingen van scholen in hun kracht.

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder 1801

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder Onderwijsversterkers

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt Groep

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

De Rolf Groep

Door samenwerking en partnership maak je het verschil. Daarom sluiten we ons graag aan bij Onderwijsontwikkeling Nederland. - Prince Heyliger, directeur-bestuurder De Rolf groep

InterZin

Met trots zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij gaan net als Onderwijsontwikkeling Nederland voor kwaliteit en duurzame interventies in het onderwijs. Door gebundelde krachten kunnen we samen een stap zetten in het versterken van mooi en goed onderwijs. - Jacqueline Sweerts, InterZin

Samen werken we aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind!

Laura Walters-Goudsmit, Edutrainers

TMI

Kwaliteit. Dat draagt Onderwijsontwikkeling Nederland uit. Door het krachtige netwerk zorgen we ervoor dat het onderwijs in Nederland op een goede manier door kan blijven ontwikkelen. TMI wil daar maar al te graag aan bijdragen! - Michiel Kalverda

Het is onze ambitie om het beroepsonderwijs in Nederlands optimaal te faciliteren bij hun maatschappelijke opgaven. Onderwijs Ontwikkeling Nederland helpt daarbij met een landelijk netwerk en het bundelen van krachten.

Robbert Koldenhof, CINOP