Juridische ondersteuning en klachtenregeling

Juridische ondersteuning

Onderwijsontwikkeling Nederland heeft een juridische helpdesk voor haar leden. Vragen kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals wetgeving en fiscale zaken (o.a. BTW, VPB, AVG, aansprakelijkheid etc.).

Onderwijsontwikkeling Nederland voorziet daarnaast in een (model)klachtenregeling voor leden en ondersteunt hen bij de formatie van een interne klachtencommissie. Klanten van leden kunnen in tweede instantie hun klacht voorleggen aan de onafhankelijke Commissie van Beroep van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Hieronder is een overzicht van de verschillende klachtenroutes en de klachtenregeling Commissie van Beroep te downloaden. De overige klachtenregelingen kunnen worden aangevraagd via info@onderwijsontwikkeling.nl.

CAO Onderwijsadviesbureaus

Naast belangenbehartiging van haar leden in algemene zin biedt Onderwijsontwikkeling Nederland haar leden de mogelijkheid om op basis van retributie deel te nemen aan de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus. Deze groep werkgevers onderhandelt met vakorganisaties over passende arbeidsvoorwaarden.

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus bestaat uit: BCO Onderwijsadvies B.V., Stichting Bazalt Groep, Stichting 1801, Stichting RPCZ, Stichting Bazalt, de Gouwe Academie B.V. en CPS B.V. Zij hebben in samenspraak met de vakorganisaties De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs onderdeel van CNV Connectief, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) een CAO.

Mantelovereenkomsten

Onderwijsontwikkeling Nederland sluit mantelovereenkomsten voor haar leden af, gaat voortdurend duurzame samenwerkingen aan met andere organisaties met als doel haar leden en scholen beter van dienst te zijn op talloze gebieden in het onderwijs. Voorbeelden zijn Parantion (online enquêtetool), Reprorecht, Cito en Cedeo.

Formeel akkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2022

Formeel akkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2022

Werkgevers samenwerkend in de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus en betrokken werknemersorganisaties hebben op 19 april 2022 een formeel akkoord bereikt over de CAO Onderwijsadviesbureaus 2022. Alle betrokken partijen hebben met het akkoord ingestemd. Zie...

Herziene klachtenregeling nu beschikbaar

Herziene klachtenregeling nu beschikbaar

De klachtenregeling van Onderwijsontwikkeling Nederland is herzien. Zo zijn er nieuwe klachtenroutes, nieuwe regelingen, is er een nieuwe samenstelling van de Commissie van Beroep en Onafhankelijke Geschillencommissie Onderwijsontwikkeling Nederland, en is er een...