Leidende principes

Onderwijsontwikkeling Nederland is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus. Wij maken deel uit van een breed maatschappelijk netwerk op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Samenwerken met andere partijen in dit netwerk is de norm. Onze positie als private partijen die samenwerken met partijen in het publieke domein, die bekostigd worden door publieke middelen heeft ons ertoe gebracht onze leidende principes expliciet te maken. Wat mag de maatschappij van ons verwachten, waar mogen onze partners ons op aanspreken en wat vragen we van de leden onderling?

Ten aanzien van de maatschappij

De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland leveren een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om onderwijsorganisaties te ondersteunen zodat deze het beste en meest passende onderwijs kunnen bieden voor iedere leerling. Onze leden zijn actief in het publieke domein onderwijs. Dit brengt een extra maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, die wij erkennen en onderschrijven. Dit uit zich onder meer in:

 • Onze leden kunnen op basis van hun bewezen staat van dienst laten zien dat zij een continue bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave.
 • Het rendement dat onze leden maken op hun dienstverlening voor onderwijsorganisaties en gemeenten ligt op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.
 • Leden zijn open en transparant over hoe zij omgaan met resultaat en rendement. En tonen aan dat zij blijvend investeren in kennisontwikkeling en professionaliteit van hun medewerkers.
 • De beloning van de directeuren/bestuurders van onze leden voldoet aan de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

 

Ten aanzien van onze partners

 • Verantwoordelijk handelen betekent integer handelen, openheid en bereidheid tot verantwoorden. Om het vertrouwen van onze partners verder te versterken is integer handelen onmisbaar. Integer handelen omvat zoveel als ‘het juiste doen, en het niet juiste laten’ en ‘naar eer en geweten en naar beste kunnen en vermogen handelen’.
 • Wij zijn onderdeel van de onderwijsinfrastructuur. Wij werken actief samen met partners binnen deze infrastructuur en wisselen kennis uit. Hierin zijn wij proactief en toegankelijk.
 • Onze partners mogen ervan uitgaan dat de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland dienstverlening leveren van hoge kwaliteit. Dit blijkt onder meer uit het feit dat al onze leden voldoen aan het keurmerk Onderwijsontwikkeling. Om dit keurmerk te mogen dragen:
  • laten onze leden zich extern en onafhankelijk toetsen op kwaliteit
  • laten zij de klanttevredenheid extern en onafhankelijk toetsen
  • onderschrijven zij de leidende principes van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Ten aanzien van onszelf

 • Onze leden zijn voor een deel van hun omzet actief op het terrein van onderwijsontwikkeling.
 • Onze leden werken samen vanuit vertrouwen.
 • Onze leden bundelen hun krachten door verbinding te zoeken en kennis te delen. Dit doen zij zowel in verenigingsverband als onderling.

 

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder 1801

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder Onderwijsversterkers

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt Groep

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

De Rolf Groep

Door samenwerking en partnership maak je het verschil. Daarom sluiten we ons graag aan bij Onderwijsontwikkeling Nederland. - Prince Heyliger, directeur-bestuurder De Rolf groep

InterZin

Met trots zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij gaan net als Onderwijsontwikkeling Nederland voor kwaliteit en duurzame interventies in het onderwijs. Door gebundelde krachten kunnen we samen een stap zetten in het versterken van mooi en goed onderwijs. - Jacqueline Sweerts, InterZin

Edutrainers

Samen werken we aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind! - Laura Walters-Goudsmit, Edutrainers

TMI

Kwaliteit. Dat draagt Onderwijsontwikkeling Nederland uit. Door het krachtige netwerk zorgen we ervoor dat het onderwijs in Nederland op een goede manier door kan blijven ontwikkelen. TMI wil daar maar al te graag aan bijdragen! - Michiel Kalverda

De Rolf groep ontvangt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

De Rolf groep ontvangt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

De Rolf groep draagt het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Daniëlle Diele, Business unit manager onderwijsadvies en ontwikkeling, nam het keurmerk samen met haar collega's, trots in ontvangst. Het keurmerk geeft aan dat De Rolf groep beschikt over een professionele en...

Vraag naar het Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Vraag naar het Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Het Keurmerk Onderwijsontwikkeling biedt zekerheid over de kwaliteit van een onderwijsadviesbureau. Om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te behalen, is een onderwijsadviesbureau onderworpen aan een externe toetsing op kwaliteit. Klik hier voor meer informatie over...

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau nu precies? Hoe kan de lesopbrengst snel en effectief verhoogd worden? Hoe kan een school het taal- en leesonderwijs naar een hoger plan tillen? Onderwijsadviesbureaus werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en...