Leidende principes

Onderwijsontwikkeling Nederland is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus. Wij maken deel uit van een breed maatschappelijk netwerk op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Samenwerken met andere partijen in dit netwerk is de norm. Onze positie als private partijen die samenwerken met partijen in het publieke domein, die bekostigd worden door publieke middelen heeft ons ertoe gebracht onze leidende principes expliciet te maken. Wat mag de maatschappij van ons verwachten, waar mogen onze partners ons op aanspreken en wat vragen we van de leden onderling?

Ten aanzien van de maatschappij

De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland leveren een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om onderwijsorganisaties te ondersteunen zodat deze het beste en meest passende onderwijs kunnen bieden voor iedere leerling. Onze leden zijn actief in het publieke domein onderwijs. Dit brengt een extra maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, die wij erkennen en onderschrijven. Dit uit zich onder meer in:

 • Onze leden kunnen op basis van hun bewezen staat van dienst laten zien dat zij een continue bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave.
 • Het rendement dat onze leden maken op hun dienstverlening voor onderwijsorganisaties en gemeenten ligt op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.
 • Leden zijn open en transparant over hoe zij omgaan met resultaat en rendement. En tonen aan dat zij blijvend investeren in kennisontwikkeling en professionaliteit van hun medewerkers.
 • De beloning van de directeuren/bestuurders van onze leden voldoet aan de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

 

Ten aanzien van onze partners

 • Verantwoordelijk handelen betekent integer handelen, openheid en bereidheid tot verantwoorden. Om het vertrouwen van onze partners verder te versterken is integer handelen onmisbaar. Integer handelen omvat zoveel als ‘het juiste doen, en het niet juiste laten’ en ‘naar eer en geweten en naar beste kunnen en vermogen handelen’.
 • Wij zijn onderdeel van de onderwijsinfrastructuur. Wij werken actief samen met partners binnen deze infrastructuur en wisselen kennis uit. Hierin zijn wij proactief en toegankelijk.
 • Onze partners mogen ervan uitgaan dat de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland dienstverlening leveren van hoge kwaliteit. Dit blijkt onder meer uit het feit dat al onze leden voldoen aan het keurmerk Onderwijsontwikkeling. Om dit keurmerk te mogen dragen:
  • laten onze leden zich extern en onafhankelijk toetsen op kwaliteit
  • laten zij de klanttevredenheid extern en onafhankelijk toetsen
  • onderschrijven zij de leidende principes van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Ten aanzien van onszelf

 • Onze leden zijn voor een deel van hun omzet actief op het terrein van onderwijsontwikkeling.
 • Onze leden werken samen vanuit vertrouwen.
 • Onze leden bundelen hun krachten door verbinding te zoeken en kennis te delen. Dit doen zij zowel in verenigingsverband als onderling.

 

Vraag naar het Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Vraag naar het Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Het Keurmerk Onderwijsontwikkeling biedt zekerheid over de kwaliteit van een onderwijsadviesbureau. Om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te behalen, is een onderwijsadviesbureau onderworpen aan een externe toetsing op kwaliteit. Klik hier voor meer informatie over...

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau nu precies? Hoe kan de lesopbrengst snel en effectief verhoogd worden? Hoe kan een school het taal- en leesonderwijs naar een hoger plan tillen? Onderwijsadviesbureaus werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en...