Zieke leerlingen

Binnenkort meer over dit thema

Netwerk Ziezon : Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs

Jaarlijks doen steeds meer scholen en samenwerkingsverbanden een beroep op de dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Deze vorm van onderwijsondersteuning is vastgelegd in de wet op het Primair – en Voortgezet Onderwijs en de wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen OZL

De stichting OZL in de regio, opgericht door Onderwijsontwikkeling Nederland, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, ondersteunt de adviesbureaus die de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

KlasseContact

KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun leerkracht en klasgenoten.

Hoe is het nu met Thijs?

Hoe is het nu met Thijs?

In 2009 werd de coöperatie Onderwijszorg Nederland opgericht, toen met als doel om een eenduidig aanbod van behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij kinderen aan te kunnen bieden. Daarmee kwam onze behandeling ook in aanmerking voor de vergoeding via het...