Nieuwe bestuurder OnderwijsAdvies en Marant

Ronald van Rooden (56) gaat vanaf 1 februari aan de slag als bestuursvoorzitter van Stichting Advirant. Deze stichting is in september 2020 opgericht als eerste stap van de fusie tussen Stichting OnderwijsAdvies uit Zoetermeer en Stichting Marant uit Elst (Gld).

Voor zijn aanstelling als bestuurder van Advirant was Van Rooden directeur bij William Schrikker Gezinsvormen. In functies die daaraan voorafgingen werkte hij met professionals in zowel de publieke als private sector. Hij heeft ruime ervaring als directeur-bestuurder in het sociaal en zorgdomein, waarbij netwerksamenwerking en wijkgericht werken centraal staan. Van Rooden combineert in zijn werk ziel met zakelijkheid. Hij zegt daarover: “Ik wil het goede doen voor (kwetsbare) mensen, op een persoonlijk betrokken én resultaatgerichte, sociaal ondernemende manier.”

Verenigen van twee onderwijsadviesbureaus

Als bestuurder van Advirant gaat Van Rooden aan de slag met het verenigen van twee gerenommeerde onderwijsadviesbureaus. De nieuwe organisatie helpt opdrachtgevers in heel Nederland het beste onderwijs en de beste zorg voor kinderen te leveren.

Medebestuurder

Martin van der Meer, directeur van OnderwijsAdvies en interim-bestuurder van Advirant, wordt medebestuurder. Vanuit zijn jarenlange ervaring en uitstekende kennis van het onderwijs- en zorgveld is hij de aangewezen partner voor Van Rooden. Peter de Leeuwerk, sinds eind 2019 interim-bestuurder van Marant en Advirant, zal zijn functie neerleggen.

Nieuwe bestuurder OnderwijsAdvies en Marant