Over ons

Onderwijsontwikkeling Nederland is de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland vormen met elkaar een fijnmazig, landelijk dekkend netwerk. Onderwijsexperts, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. 

Missie en kerntaken

Onderwijs en andere vormen van educatie blijven voortdurend in ontwikkeling. Scholen en instellingen hebben daarbij behoefte aan externe ondersteuning.

Deze advisering wordt gegeven door adviseurs van adviesbureaus voor onderwijs in Nederland. Het gaat om advisering bijvoorbeeld op het gebied van ICT en onderwijs, kwaliteitszorg in het onderwijs, onderwijskansen, omgaan met verschillen en integraal personeelsbeleid. Alle scholen kunnen begeleiding krijgen van een adviesbureau voor onderwijs. Er wordt begeleiding geboden aan het totale onderwijsveld: de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Missie Onderwijsontwikkeling Nederland

De vereniging Onderwijsontwikkeling Nederland versterkt de positie van de adviesbureaus voor onderwijs en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstellingen rond integrale onderwijsadvisering: onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling, begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, bij- en nascholing leraren en schoolleiders en advies aan gemeenten en besturen.

Kerntaken en -activiteiten van Onderwijsontwikkeling Nederland zijn:

  1. het behartigen van belangen van adviesbureaus in onderwijs;
  2. het borgen en stimuleren van de kwaliteit van de onderwijsadviesbureaus;
  3. het uitdragen van de meerwaarde van de bureaus in de onderwijsinfrastructuur;
  4. het versterken van de inhoudelijke krachtenbundeling;
  5. informatie- en kennisdeling.

 

Prinsjesdag 2023 – De Onderwijsrede

Prinsjesdag 2023 – De Onderwijsrede

Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland deelt de onderwijsplannen: De jaarlijkse troonrede heeft er een opvolger bij. Voor het 3e jaar op rij presenteren wij met trots de Onderwijsrede. Hoe zien wij graag de plannen voor dit jaar?...

3e Onderwijsontbijt geslaagd

3e Onderwijsontbijt geslaagd

Scherpe snedes, heldere cijfers en gedurfde opinie, vanochtend tijdens het 3e jaarlijkse nationale Onderwijsontbijt in Nieuwspoort in Den Haag. Daar spraken bijna 40 politici, onderwijsbestuurders en leraren over de grote uitdagingen in het onderwijs, zoals...

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau nu precies? Hoe kan de lesopbrengst snel en effectief verhoogd worden? Hoe kan een school het taal- en leesonderwijs naar een hoger plan tillen? Onderwijsadviesbureaus werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en...