Coöperatie Onderwijszorg Nederland

Onderwijszorg Nederland (ONL) is de landelijke coöperatie van adviesbureaus van Onderwijsontwikkeling Nederland en biedt (gespecialiseerde) zorg bij diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en gedragsproblemen bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal.

Kwaliteit

Alle ONL-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies, zijn daarmee ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. ONL voert ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit, waaruit blijkt dat kinderen en ouders al jarenlang zeer tevreden zijn over de ONL-behandeling. Natuurlijk meten we het effect van onze diagnostiek en behandeling doorlopend. De factsheet vertelt het ONL-verhaal in beeld en laat de resultaten van ONL over het jaar 2016 zien.

Wetenschappelijke basis

ONL heeft een eigen, onafhankelijke, wetenschappelijke commissie om haar dienstverlening conform de actuele stand van de wetenschap aan te bieden en te ontwikkelen en tevens een bijdrage aan (praktijk-)onderzoek te kunnen leveren.

ONL-dyslexiebehandeling op maat

Het ONL-zorgtraject duurt 1 tot 1,5 jaar en wordt passend gemaakt bij de mogelijkheden van het kind, de ouders en de school. ONL maakt altijd optimaal gebruik van de informatie van de school en de ouders. Daarom hoeft ONL kinderen vaak niet onnodig te belasten met (intelligentie)onderzoek en kunnen we vooraf nauwkeurig inschatten wat er precies nodig is voor het behandeltraject van een kind.

De behandeling kent een vaste methodische opbouw die voldoet aan de hoogwaardige ONL-kwaliteitstandaard. Afhankelijk van de mogelijkheden van kinderen met EED en diens omgeving – school en thuis – wordt de behandeling op onderdelen op maat gemaakt. Zo kan ONL aan ieder kind en onder verschillende condities kwalitatief maatwerk leveren.

Download onze brochure voor scholen en ouders.

Blended learning

De ONL-behandeling is blended: face-to-face behandelsessies met een behandelaar én digitale behandelsessies met het programma ‘Pelle helpt’. Door Pelle helpt is het mogelijk om los van tijd en plaats te kunnen behandelen. Kinderen kunnen de sessies die voor hun klaar staan in Pelle helpt bijvoorbeeld op school of thuis volgen. Zo wordt de integrale aanpak met school én ouders bevorderd.

Daarnaast bestaat de behandeling in principe uit een combinatie van individuele en groepssessies. Het gaat om kleine groepen van twee tot maximaal vier kinderen. De verhouding van individuele en groepsbehandeling en de groepsgrootte is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de kinderen.

ONL-gedragsinterventies

ONL biedt een gevarieerd palet aan gedragsinterventies voor een brede groep schoolgaande kinderen en jeugdigen met lichte gedragsproblemen: van circa 5 tot en met 12 jaar en van circa 12 tot en met 18 jaar.

Onze behandelmogelijkheden richten zich op diverse gebieden van lichte gedragsproblemen: angstproblematiek, stemmingsproblemen, sociaal-emotionele problematiek, aandachtstsproblemen, druk en impulsief gedrag, onafgestemd en onaangepast gedrag, agressief gedrag.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het eigen inzicht daarin kan worden gevarieerd in de te hanteren aanpak: individueel of groepsgewijs, blended (een combinatie van face-to-face behandelen en e-health) of e-health. Soms is het nodig om met psycho-educatie eerst bij kinderen, jongeren en/of hun ouders te werken aan de acceptatie van gedragsproblemen c.q. gevoelens van onmacht voordat effectieve ondersteuning kan starten.

Download onze brochure voor scholen en ouders.

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Aandacht voor cognitief talent vraagt om samenwerking en kennisdeling. Ons lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is dan ook vanzelfsprekend.

Lineke van Tricht, Directeur Bureau Talent 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder OA 

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder OBD Noordwest 

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Samen bundelen wij onze krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Zo dragen wij bij aan ons doel om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

Hermann van Holt, Directeur Sardes 

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep) 

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

Hoe is het nu met Thijs?

Hoe is het nu met Thijs?

In 2009 werd de coöperatie Onderwijszorg Nederland opgericht, toen met als doel om een eenduidig aanbod van behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij kinderen aan te kunnen bieden. Daarmee kwam onze behandeling ook in aanmerking voor de vergoeding via het...