Coöperatie Onderwijszorg Nederland

Onderwijszorg Nederland (ONL) is de landelijke coöperatie van adviesbureaus van Onderwijsontwikkeling Nederland en biedt (gespecialiseerde) zorg bij diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en gedragsproblemen bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal.

Kwaliteit

Alle ONL-leden dragen het Keurmerk Onderwijsontwikkeling, zijn daarmee ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). ONL voert ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit, waaruit blijkt dat kinderen en ouders al jarenlang zeer tevreden zijn over de ONL-behandeling. Natuurlijk meten we het effect van onze diagnostiek en behandeling doorlopend. 

Wetenschappelijke basis

ONL beschikt over jarenlang opgebouwde kennis over en ervaring met diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. ONL werkt altijd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en met daarbij passend behandelingsmateriaal. 

ONL-dyslexiebehandeling op maat

Het ONL-zorgtraject duurt 1,5 jaar en wordt passend gemaakt bij de mogelijkheden van het kind, de ouders en de school. ONL maakt altijd optimaal gebruik van de informatie van de school en de ouders. 

De behandeling kent een vaste methodische opbouw die voldoet aan de hoogwaardige ONL-kwaliteitstandaard. Afhankelijk van de mogelijkheden van kinderen met EED en diens omgeving – school en thuis – wordt de behandeling op onderdelen op maat gemaakt. Zo kan ONL aan ieder kind en onder verschillende condities kwalitatief maatwerk leveren.

Download onze brochure voor scholen en ouders.

Blended learning

De ONL-behandeling is blended: we zien meerwaarde in face-to-face behandelsessies met een behandelaar én hebben daarnaast digitale aanvullingen op de behandeling met het programma Letterlicht.

Lichtpunten van Letterlicht:
• De oefeningen zijn visueel aantrekkelijk en uitnodigend.
• De oefeningen zijn ondersteund met gesproken tekst, want éérst luisteren en dan schrijven is enorm belangrijk.
• Het gebruik van symbolen, die de structuur van klanken en woorden vereenvoudigen, is ons uitgangspunt.
• Het programma staat in directe verbinding met het digitaal logboek, zo wordt de behandeling steeds aangescherpt op basis van geboekte resultaten.
• Het kind werkt samen met de behandelaar op een tablet/pc.

De software is hiermee een krachtige verrijking van ons behandelmateriaal. Uiteraard blijft de klik tussen het kind en de eigen behandelaar de belangrijkste sleutel tot succes!
Tijdens de behandeling werken we allemaal met Letterlicht, dus niet alleen het kind, maar ook ouders en school. Op deze manier zijn we allemaal goed op de hoogte van wat iedereen doet en houden we korte lijnen met elkaar. Zo wordt de integrale aanpak met school én ouders bevorderd.

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder 1801

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder OBD Noordwest 

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Samen bundelen wij onze krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Zo dragen wij bij aan ons doel om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

Hermann van Holt, Directeur Sardes 

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt Groep

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

Door samenwerking en partnership maak je het verschil. Daarom sluiten we ons graag aan bij Onderwijsontwikkeling Nederland.

Prince Heyliger, directeur-bestuurder De Rolf groep

InterZin

Met trots zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij gaan net als Onderwijsontwikkeling Nederland voor kwaliteit en duurzame interventies in het onderwijs. Door gebundelde krachten kunnen we samen een stap zetten in het versterken van mooi en goed onderwijs. - Jacqueline Sweerts, InterZin

Hoe is het nu met Thijs?

Hoe is het nu met Thijs?

In 2009 werd de coöperatie Onderwijszorg Nederland opgericht, toen met als doel om een eenduidig aanbod van behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij kinderen aan te kunnen bieden. Daarmee kwam onze behandeling ook in aanmerking voor de vergoeding via het...