In de praktijk

Onderwijsexperts, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. In deze praktijkvoorbeelden is te lezen hoe zij te werk gaan.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Onderwijs is belangrijk voor alle jongeren. Niet voor alle jongeren is het echter vanzelfsprekend dat ze onderwijs kunnen volgen. Wat kan een school doen als een kind ernstig ziek wordt? OZL-consulenten ondersteunen de scholen, ouders en kinderen bij het regelen van onderwijs voor de langdurig of chronisch zieke leerling. In dit artikel leggen zij uit hoe zij dit doen. Lees meer…

Dyslexie

Voor vrijwel alle schoolvakken is het belangrijk dat leerlingen kunnen lezen en schrijven. Basisschoolleerlingen die moeite hiermee hebben krijgen eerst veel extra hulp van de school zelf. Blijkt een leerling dyslexie te hebben dan kan een dyslexiebehandeling worden gestart. Een orthopedagoog zorgt met de dyslexiebehandelingen ervoor dat er een sprong wordt gemaakt op het gebied van lezen en schrijven, dat leerlingen een positiever gevoel krijgen bij taal en meer zelfvertrouwen krijgen. In dit artikel vertelt de orthopedagoog hoe zo’n behandeling eruitziet. Lees meer…

Aanpakken van achterstanden

Het kan voorkomen dat leerlingen op een school een achterstand hebben ten opzichte van de landelijke norm. Wanneer een school hierbij hulp nodig heeft kan de onderwijsadviseur samen met de school een plan opstellen om tot verbetering te komen. In dit artikel vertellen de schoolleider, de leerkracht en de onderwijsadviseur hoe zij samen door middel van professionele leergemeenschappen de achterstanden aanpakken. Lees meer…

MBO: de overstap van onderwijs naar werk

Het bedrijfsleven heeft studenten nodig die na hun opleiding zo snel mogelijk inzetbaar zijn. Het Zadkine Business College heeft in samenwerking met een onderwijsadviesbureau een innovatieproces gestart om onderwijs te vernieuwen en zo de overstap van onderwijs naar werk te versoepelen. In dit artikel vertellen docenten hoe studenten door middel van ‘challenge onderwijs’ niet alleen vakkennis opdoen, maar ook op persoonlijk vlak zichzelf ontwikkelen. Door al tijdens de opleiding te werken met reële beroepssituaties kunnen studenten beter instromen in een alsmaar veranderende arbeidsmarkt. Lees meer…

Creëren van een lerende organisatie

Door het vormen van een lerende organisatie kan de kwaliteit van de school hoog gehouden worden. In dit artikel leggen schoolleiders uit hoe zij in samenwerking met een onderwijsadviseur visitaties bij elkaar afnemen om zo van en met elkaar te leren. Zo blijft de kwaliteit van de school gewaarborgd in een almaar veranderende wereld. Lees meer…

Gedragsproblematiek: Hulp is er ook echt om je te helpen

Jaarlijks lopen vele honderden kinderen en gezinnen vast als gevolg van problemen die zij zelf niet kunnen oplossen. Wat zij vaak niet weten, is dat er hulp op maat voor hen beschikbaar is. Laagdrempelig en dichtbij. Lees meer…