In de praktijk

Onderwijsexperts, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. In deze praktijkvoorbeelden is te lezen hoe zij te werk gaan.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Onderwijs is belangrijk voor alle jongeren. Niet voor alle jongeren is het echter vanzelfsprekend dat ze onderwijs kunnen volgen. Wat kan een school doen als een kind ernstig ziek wordt? OZL-consulenten ondersteunen de scholen, ouders en kinderen bij het regelen van onderwijs voor de langdurig of chronisch zieke leerling. In dit artikel leggen zij uit hoe zij dit doen.

Dyslexie

Binnenkort meer over dit thema

Aanpakken van achterstanden

Het kan voorkomen dat leerlingen op een school een achterstand hebben ten opzichte van de landelijke norm. Wanneer een school hierbij hulp nodig heeft kan de onderwijsadviseur samen met de school een plan opstellen om tot verbetering te komen. In dit artikel vertellen de schoolleider, de leerkracht en de onderwijsadviseur hoe zij samen door middel van professionele leergemeenschappen de achterstanden aanpakken.

MBO: de overstap van onderwijs naar werk

Binnenkort meer over dit thema

Creëren van een lerende organisatie

Binnenkort meer over dit thema

Gedragsproblematiek

Binnenkort meer over dit thema