Kansengelijkheid

Binnenkort meer over dit thema

Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden 

Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden 

Het beheersen van de basisvaardigheden, lezen, spellen en rekenen, staat onder druk. De Nederlandse scores in het PISA onderzoek, het grootste internationale onderzoek naar vaardigheden van 15-jarigen, vertonen al jaren een dalende trend. Daarnaast zijn door de...

Position Paper Onderwijsontwikkeling Nederland over Kansengelijkheid

Position Paper Onderwijsontwikkeling Nederland over Kansengelijkheid

Morgen vindt het rondetafelgesprek Achterstanden, Kansenongelijkheid en Segregatie plaats. Wij hebben daarom namens de leden de Kamer geïnformeerd met een position paper met als boodschap: Kansengelijkheid: de tijd van woorden is voorbij. In de paper staan...

“Goud Onderwijs” in de talkshow ‘Succesverhalen’

“Goud Onderwijs” in de talkshow ‘Succesverhalen’

In de talkshow ‘Succesverhalen’ van de Gelijke Kansen Alliantie is ingezoomd op het onderwijsconcept ‘Goud Onderwijs’ van één van de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland, stichting CED-Groep. De Gelijke Kansen Alliantie werkt samen met scholen, gemeenten en...