Kwaliteitscriteria

Onderwijsadviesbureaus zijn verplicht zich extern te laten toetsen op de kwaliteitscriteria van Onderwijsontwikkeling Nederland, dan wel in het bezit te zijn van een ISO-9001:2015 certificaat.

Het ISO-certificaat (9001 – 2015) garandeert een solide interne bedrijfsvoering specifiek gericht op kennisintensieve organisaties. Bovendien stelt ISO hoge eisen aan hoe de organisatie kennismanagement vormgeeft en de mate waarop de klant betrokken wordt bij het bepalen van de inhoud van de dienstverlening (co-creatie). Het ISO-certificaat geeft daarmee een garantie dat co-creatie en evidence based werken bij de leden Onderwijsontwikkeling Nederland-leden geen loze kreet is. Om te benadrukken hoe belangrijk de opdrachtgevers (gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen en schoolbesturen) zijn voor onderwijsadviesbureaus, is ook een Cedeo-erkenning voorwaarde voor het Keurmerk Onderwijsontwikkeling van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Onderwijsadviesbureaus die er niet voor kiezen een ISO-9001:2015 audit uit te laten voeren, zijn verplicht zich extern te laten toetsen op de kwaliteitscriteria van Onderwijsontwikkeling Nederland. Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

  1.  Context en beleid: aandacht voor kennismanagement en kennis over de belangrijkste externe ontwikkelingen
  2. Organisatie en processen: verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk, kennismanagement is verankerd in de bedrijfsvoering
  3. Dienstverlening: vraaggestuurd werken, explicieite aandacht voor vereiste kennis en capaciteit die nodig is voor de opdracht
  4. Co-creatie en duurzaamheid: in gezamenlijkheid met opdrachtgever vormgeven van innovatie en gerichtheid op duurzame verankering van kennis bij opdrachtgever
  5. Personeel: beschikking over juiste kennis en ervaring die nodig is voor opdracht
  6. Resultaten: tevredenheids- en impactmeting
  7. Evaluatie en verbetercultuur: management review door directies, inzicht in activiteiten op het gebied van kennismanagement
De Rolf groep ontvangt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

De Rolf groep ontvangt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

De Rolf groep draagt het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Daniëlle Diele, Business unit manager onderwijsadvies en ontwikkeling, nam het keurmerk samen met haar collega's, trots in ontvangst. Het keurmerk geeft aan dat De Rolf groep beschikt over een professionele en...

Vraag naar het Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Vraag naar het Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Het Keurmerk Onderwijsontwikkeling biedt zekerheid over de kwaliteit van een onderwijsadviesbureau. Om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te behalen, is een onderwijsadviesbureau onderworpen aan een externe toetsing op kwaliteit. Klik hier voor meer informatie over...

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau?

Wat doet een onderwijsadviesbureau nu precies? Hoe kan de lesopbrengst snel en effectief verhoogd worden? Hoe kan een school het taal- en leesonderwijs naar een hoger plan tillen? Onderwijsadviesbureaus werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en...