Nieuws

Nieuw lid: Melior Advies

Nieuw lid: Melior Advies

Vanaf juni is Melior Advies, gevestigd in Gouda, lid van Onderwijsontwikkeling Nederland. Van harte welkom! Melior Advies werkt samen met scholen aan het verbeteren van onderwijskwaliteit. Zij bieden advies en ondersteuning op vijf domeinen: onderwijskundig...

CINOP behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

CINOP behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Wij feliciteren CINOP met het behalen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling! Een mooie stap voor hun organisatie en voor onze vereniging. Onze leden zitten zich dagelijks in om het onderwijs in Nederland een beetje beter te maken. Het Keurmerk biedt scholen daarbij...

PVV, VVD, NSC en BBB presenteren akkoord op hoofdlijnen

PVV, VVD, NSC en BBB presenteren akkoord op hoofdlijnen

Vandaag presenteerden de partijen PVV, VVD, NSC en BBB het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’. In het akkoord erkennen de partijen de urgentie van onderwijskwaliteit en tonen ze een duidelijke focus op het verbeteren van de basisvaardigheden. Daarmee stellen de...

Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO

Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO

In aanloop naar het debat MBO dat in de Tweede Kamer plaatsvindt heeft Onderwijsontwikkeling Nederland een position paper. Het paper richt zicht op de noodzaak om de onderwijskwaliteit in het MBO te verbeteren en te borgen. Momenteel staat deze kwaliteit onder druk...

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie om de onderwijsadviesmarkt te reguleren. GL-PvdA en D66 dienden de motie in.  De Tweede Kamer wil dat de minister in gesprek gaat met de branche en de kamer hierover informeert. Een belangrijke motie, want het onderwijs...

Eerste uitgave Tijdschrift Taal in 2024

Eerste uitgave Tijdschrift Taal in 2024

Onlangs verscheen de nieuwe editie van Tijdschrift Taal. Het semiwetenschappelijke tijdschrift draait om de ontwikkeling van taal en heeft tot doel de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te...

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs

Vandaag vond het rondetafelgesprek over lees- en taalvaardigheid plaats met de vaste Kamercommissie OCW. Bijna één op de drie 15-jarigen is functioneel analfabeet en niet in staat volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De gebrekkige leesvaardigheden vormen een...