KOC

Wie we zijn

Kindspecialisten
Kindspecialisten. Zo vatten we KOC in één woord samen. Want daar ligt ons hart: bij het kind. We hóuden van het kind als kind. Groeiend, zich ontwikkelend, kwetsbaar, afhankelijk en in zoveel opzichten verrassend. We bieden kinderen tot en met achttien jaar ondersteuning bij hun ontwikkeling. Dat mag u breed opvatten. Met onze kennis dragen we graag bij aan een gezonde ontwikkeling van persoonlijkheid, gedrag, leerprestaties en identiteit. We staan klaar als er uitdagingen op deze punten zijn. Belemmeringen misschien. Maar ook als er eenvoudigweg nog veel valt te groeien. Omdat opvoeders in de ontwikkeling van het kind een belangrijke rol spelen, ondersteunen we hen ook. Van ouders tot onderwijzers en van pleegouders tot ambtsdragers.

Professionele hulpverleners en adviseurs
We bieden als (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen(-generalist) en (ambulant) hulpverleners begeleiding, behandeling en diagnostiek in of rond het gezin. Met onze educatieve expertise helpen we bovendien het juiste onderwijs te bieden. Maar we kijken ook verder. Hoe kunnen we toerusten voor een Bijbels verantwoorde opvoeding van het kind? Hoe kunnen we gezamenlijk de verbondenheid met kerk en belijdenis versterken? Op die vragen zoeken we samen een antwoord.

Herkenning qua identiteit
De ‘K’ in onze naam is ontleend aan ds. G.H. Kersten. We heten namelijk voluit ‘Ds. G.H. Kerstencentrum’. Dat tekent onze identiteit als organisatie. We staan voor een Schriftuurlijk-bevindelijk belijden en een levenswandel die daarmee in overeenstemming is. Herkent u daarin uw eigen principes? Dat is verbindend én praktisch voor kind en opvoeder.

KOC

Adres: Nieuweweg-noord 251, 3905 LW Veenendaal
Telefoon: 0318 517310
Website: www.kocdiensten.nu
E-mail: diensten@koc.nu
Raad van Bestuur: Arno Bronkhorst

KOC Diensten

Werkbezoek Jan Paternotte (D66)

Werkbezoek Jan Paternotte (D66)

Afgelopen vrijdag bracht Kamerlid Jan Paternotte (D66) samen met OON een werkbezoek aan de Bogermanschool in Rotterdam- Zuid. Ondanks een uitdagende context heeft de school laten zien werk te maken van kansengelijkheid: binnen 3 jaar tijd scoren ze 3 punten boven het...

Nieuw jaar – nieuw lid: O21!

Nieuw jaar – nieuw lid: O21!

De beste wensen nog voor 2024! Het nieuwe jaar begint goed: we tellen nu 24 leden. Vanaf 1 januari is O21 namelijk lid van Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij kijken ernaar uit om samen meer onderwijsvernieuwing te creëren. Meer weten over O21? O21, onderwijsadvies...

PISA 2022: Een derde van de 15-jarigen onvoldoende geletterd

PISA 2022: Een derde van de 15-jarigen onvoldoende geletterd

Vandaag zijn de alarmerende uitkomsten van het PISA 2022 Rapport bekendgemaakt. Uit het rapport blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen nog verder is gedaald. In 2018 gingen alle alarmbellen al af omdat een kwart van deze leerlingen onvoldoende...