Nieuws

Onderwijsontwikkeling Nederland lanceert nieuw keurmerk

Onderwijsontwikkeling Nederland lanceert nieuw keurmerk

Keurmerk biedt zekerheid over kwaliteit en klanttevredenheid Onderwijsontwikkeling Nederland, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, lanceert het nieuwe keurmerk Onderwijsontwikkeling. Met het keurmerk wil de branchevereniging onderwijsorganisaties...

Talkshow BeterLezen.nu

Talkshow BeterLezen.nu

Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen daalt. Dat is zorgwekkend, want lezen is een basiscompetentie die nodig is om te leren en ontwikkelen. Hoe zorg je ervoor dat de leesvaardigheid van leerlingen op de basisschool verbetert? Hoe stimuleer je het...

Onderwijsontwikkeling Nederland wenst nieuwe kabinet veel succes

Onderwijsontwikkeling Nederland wenst nieuwe kabinet veel succes

Wij feliciteren alle bewindslieden van het nieuwe kabinet met hun beëdiging en wensen hen veel succes de komende kabinetsperiode. Wij zien in het bijzonder van harte uit naar de samenwerking met Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dennis...

Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden 

Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden 

Het beheersen van de basisvaardigheden, lezen, spellen en rekenen, staat onder druk. De Nederlandse scores in het PISA onderzoek, het grootste internationale onderzoek naar vaardigheden van 15-jarigen, vertonen al jaren een dalende trend. Daarnaast zijn door de...