Nieuws

Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden 

Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden 

Het beheersen van de basisvaardigheden, lezen, spellen en rekenen, staat onder druk. De Nederlandse scores in het PISA onderzoek, het grootste internationale onderzoek naar vaardigheden van 15-jarigen, vertonen al jaren een dalende trend. Daarnaast zijn door de...

Position Paper Onderwijsontwikkeling Nederland over Kansengelijkheid

Position Paper Onderwijsontwikkeling Nederland over Kansengelijkheid

Morgen vindt het rondetafelgesprek Achterstanden, Kansenongelijkheid en Segregatie plaats. Wij hebben daarom namens de leden de Kamer geïnformeerd met een position paper met als boodschap: Kansengelijkheid: de tijd van woorden is voorbij. In de paper staan...

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het eerste deelonderzoek implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs gepubliceerd.  Dit maakt deel uit van de eerste voortgangsrapportage van het NP Onderwijs. In dit onderzoek wordt...

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Van half maart 2020 tot aan de zomer van 2021 konden scholen en instellingen alleen onderwijs geven volgens de toen geldende coronamaatregelen. De Inspectie van het Onderwijs heeft van april t/m juni 2021 een onderzoek gedaan in alle sectoren van het onderwijs naar de...

Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021

Onderwijs en Prinsjesdag 2021 door Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland.

Handreiking inhuur externe partijen

Handreiking inhuur externe partijen

De ‘Handreiking voor scholen bij inhuur van externe partijen voor het Nationaal Programma Onderwijs’ van het Ministerie van OCW is nu beschikbaar. Hierin staat waar scholen op moeten letten bij het inzetten van onderwijsexpertise of onderwijsprogramma’s van...

Onderwijsontwikkeling NL zoekt een stagiair communicatie

Onderwijsontwikkeling NL zoekt een stagiair communicatie

In september 2021 hebben wij plek voor een stagiair communicatie. Ken jij of ben jij iemand die zijn of haar communicatie skills wil inzetten voor het beste, meest passende onderwijs voor elk kind? Jouw communicatie skills inzetten voor het beste, meest passende...

Helpdesk

Helpdesk

Alle betrokken in en rond de school (van ouders tot leraren, van schoolleiders tot beleidsmedewerkers) kunnen op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur gratis bellen met de helpdesk van het NP Onderwijs via 0800 420424 voor vragen over het NP Onderwijs. Ook is het mogelijk...