Nieuws

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022

Onderwijs en Prinsjesdag 2022 door Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland.

Onderwijs voor Zieke Leerlingen in het Jeugdjournaal

Onderwijs voor Zieke Leerlingen in het Jeugdjournaal

Afgelopen maandag zond het Jeugdjournaal een mooi verhaal over Lynn uit. Lynn is ziek maar zit dankzij hulp toch ‘in’ de klas. Een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) en een Klasgenoot, een initiatief van Onderwijsontwikkeling Nederland en KPN...

In de praktijk: Gedragsproblematiek

In de praktijk: Gedragsproblematiek

In de serie "in de praktijk" gaan we dieper in op de werkzaamheden van onderwijsadviesbureaus. In het nieuwste artikel zoomen we in op hoe een hulpverlener Jeugd en gezin bij KOC Diensten een gezin ondersteund. "Ik wil ook tegen iedereen zeggen dat als het om kinderen...

Minister Wiersma wil keurmerk om markt te reguleren

Minister Wiersma wil keurmerk om markt te reguleren

Minister Wiersma stuurde vandaag een reactie op onze open brief over het masterplan basisvaardigheden.  In zijn reactie schrijft hij onder meer dat hij snel tot een keurmerk wil komen om de markt te reguleren. De minister geeft aan dat hij in dit kader graag met onze...

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

We feliciteren weer drie organisaties met het behalen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling! CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) en Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) mogen vanaf nu het keurmerk voeren dat aangeeft dat zij...

In de praktijk: Dyslexie

In de praktijk: Dyslexie

In de serie “in de praktijk” gaan we dieper in op de werkzaamheden van onderwijsadviesbureaus. In het nieuwste artikel zoomen we in op hoe een orthopedagoog dyslexie behandelt. Wanneer een leerling dyslexie blijkt te hebben dan kan een dyslexiebehandeling worden...

Brief aan minister Wiersma

Brief aan minister Wiersma

In aanloop naar het debat over het masterplan basisvaardigheden heeft Onderwijsontwikkeling Nederland het initiatief genomen minister Wiersma een open brief te sturen. Wij onderschrijven het belang van basisvaardigheden en zijn blij dat de minister kiest voor een...

In de praktijk: Creëren van een lerende organisatie

In de praktijk: Creëren van een lerende organisatie

In de serie "in de praktijk" gaan we dieper in op de werkzaamheden van onderwijsadviesbureaus. In het nieuwste artikel verdiepen we ons in hoe een onderwijsadviseur kan helpen een lerende organisatie te creëren. Door het vormen van een lerende organisatie kan de...

Formeel akkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2022

Formeel akkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2022

Werkgevers samenwerkend in de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus en betrokken werknemersorganisaties hebben op 19 april 2022 een formeel akkoord bereikt over de CAO Onderwijsadviesbureaus 2022. Alle betrokken partijen hebben met het akkoord ingestemd. Zie...

In de praktijk: Aanpakken van achterstanden

In de praktijk: Aanpakken van achterstanden

In de serie “in de praktijk” gaan we dieper in op de werkzaamheden van onderwijsadviesbureaus. In het tweede artikel zoomen we in op hoe de onderwijsadviseur de school kan ondersteunen bij het aanpakken van leerachterstanden.  Het kan voorkomen dat leerlingen op een...

In de praktijk: Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

In de praktijk: Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

In de serie "in de praktijk" gaan we dieper in op de werkzaamheden van onderwijsadviesbureaus. In het eerste artikel zoomen we dieper in op de Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). De afgelopen tijd is er veel over OZL gesproken. Momenteel werkt het...