Hoe begeleid en behoud je startende leraren?

Onderwijsontwikkeling Nederland en de VO-raad organiseren samen op 23 maart aanstaande een online inspiratiebijeenkomst: ‘Hoe begeleid en behoud je startende leraren’. Het begeleiden van startende leraren staat bij de meeste scholen hoog op de agenda. Niet voor niets: goede begeleiding kan uitval van leraren voorkomen. Onderzoek laat zien dat een startende leraar door goede begeleiding een steile leercurve heeft, wat een positief effect heeft op de onderwijskwaliteit. Maar hoe begeleid je als schoolleider een startende leraar? Hoe zorg je dat deze leraar geïnspireerd en gemotiveerd blijft? En hoe past deze begeleiding in het personeelsbeleid van de school?

Tijdens deze bijeenkomst delen experts uit het onderwijsveld eigen ‘good practices’ en gaan ze in gesprek met scholen over ‘Wat zijn in de praktijk de succesfactoren en knelpunten bij het begeleiden van startende leraren?’

Over de experts:
Rob Poell (Tilburg University) is hoogleraar Personeelsontwikkeling en internationaal erkend expert op het gebied van werkplekleren. Hij onderzoekt strategieën rond leer- en veranderprocessen in organisaties. Daarnaast publiceert hij regelmatig in vakbladen en schreef hij onder andere het ’Handboek Human Resource Development’.

Sigrid Bokkers (BCO Onderwijsadvies) is pedagogische coach (gericht op positief gedrag, o.a. vanuit de gedachten van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Haar expertise ligt op het pedagogisch klimaat, interactie docent – leerling, klassenmanagement en coaching vanuit bijvoorbeeld de 7 rollen. Ze coacht docenten en mentoren gericht op de dagelijkse praktijk en ook gericht op gespreksvoering met leerlingen (waarbij eigenaarschap versterken een belangrijk uitgangspunt is), ouders en leerlingen. Hierbij werkt zij vanuit de oplossingsgerichte aanpak.

Rob Glandorf (CED-groep) heeft zich de afgelopen jaren in verschillende functies bezig gehouden met het thema inductietraject van de startende leraren. Zowel als leidinggevende als schoolopleider heeft hij te maken gehad met het dilemma van aan de ene kant de startende docent een plek geven waar hij/zij zich verder kan ontwikkelen in zijn vak, en aan de andere kant de schoolbelangen na te streven. Denk aan de formatie en verdeling van de overige taken. Rob Glandorf is nu werkzaam als onderwijsadviseur en begeleidt hij onder andere startende docenten. ‘Ik merk dat de startende docent vaak in zijn of haar enthousiasme en betrokkenheid te veel taken op zich neemt. Dit houdt een starter best even vol, maar ik zie ook starters waar de werkdruk(beleving) als hoog ervaren wordt’.

Dirk Verweij (Driestar Educatief) geeft als manager leiding aan de adviseurs die werkplaatsen voor startende leerkrachten en docenten verzorgen op de scholen. ‘Startende leerkrachten zijn gewend om te leren en te reflecterenDeze kwaliteiten willen we graag aan blijven spreken en benutten. Via deze leergemeenschap blijft de startende leraar (praktijkgericht) in ontwikkeling. Een aantal ontwikkelingen gaan pas echt leven als je er zelf mee te maken krijgt. Het leren kan dan ineens met sprongen gaan. ‘Met vallen en opstaan’ leren en wijs worden is hier van toepassing. In deze ontwikkelfase bied je aan waar dan behoefte aan is. Startende leerkrachten vinden het fijn om te kunnen delen en uitwisselen met degenen die dezelfde ervaring opdoen, in en buiten de school. Via deze professionele leergemeenschap wordt hiervoor ruimte gecreëerd en aan deze behoefte tegemoet gekomen’.

BCO Onderwijsadvies, CED-groep en Driestar Educatief zijn alle drie lid van Onderwijsontwikkeling Nederland en voeren allen het Keurmerk Onderwijsontwikkeling en beschikken over een professionele en effectieve inrichting van hun organisatie en processen, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een lerende organisatie.

De bijeenkomst is bedoeld voor schoolleiders en HR-adviseurs die zich bezighouden met de begeleiding van leraren en/of personeelsbeleid. Aanmelden en meer informatie, klik HIER.

Hoe begeleid en behoud je startende leraren?