Onderwijsontwikkeling Nederland wenst nieuwe kabinet veel succes

Wij feliciteren alle bewindslieden van het nieuwe kabinet met hun beëdiging en wensen hen veel succes de komende kabinetsperiode. Wij zien in het bijzonder van harte uit naar de samenwerking met Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Maarten van Ooijen, staatssecretaris voor Jeugd en Preventie. Onderwijsontwikkeling Nederland denkt en doet graag mee om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Wij hopen dat het kabinet inzet op een nationaal deltaplan waarbij alle partijen in het onderwijsveld en jeugdhulp zullen samenwerken om de onderwijskwaliteit te verbeteren en kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren te garanderen. Margreet de Vries heeft in het Financieele Dagblad gepleit voor een dergelijk nationaal integraal plan. In onze reactie op het coalitieakkoord lichten wij dit verder toe.

Onderwijsontwikkeling Nederland wenst nieuwe kabinet veel succes