Eerste schoolwet inspiratiebron voor grootste onderwijsadviesbureau van Nederland

Vanaf 18 januari 2022 gaan OnderwijsAdvies en Marant na een juridische fusie samen verder als één adviesbureau op het gebied van onderwijs en jeugdhulp. De naam? 1801. Bij 1801 zijn zowel leerlingen, studenten, ouders, leraren, ib’ers, teamleiders, schoolleiders als bestuurders aan het goede adres voor jeugd- en onderwijsontwikkeling. 1801 ondersteunt scholen en leerlingen in heel Nederland.

Over de naam
In 1801 werd de eerste Schoolwet van Nederland ontworpen. J.H. van der Palm, minister van Nationale Opvoeding, legde daarmee het fundament voor het onderwijs zoals wij dat vandaag de dag kennen. Klassikaal onderwijs onder toezicht van ‘schoolopzieners’ (inspecteurs) werd de landelijke norm voor iedereen die het schoolgeld kon betalen. Daarmee was onderwijs niet langer voorbehouden aan de rijkste, welgestelde kinderen die in kleine groepjes les kregen van een privé-onderwijzer.

Ambitie
1801 heeft een grote ambitie. Als het grootste adviesbureau op het gebied van jeugdzorg en onderwijs wil 1801 het Nederlandse onderwijs mede vormgeven. Dat doen ze onder meer door het bieden van preventieve jeugdhulp, zoals op het gebied van dyslexie, en Impact op Leren: een wetenschappelijk onderbouwd programma dat daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen op school.

Focus
1801 richt zich op:
– Hulp aan kinderen en jongeren
– Onderwijsadvies
– (Persoonlijk) leiderschap
– Organisatieontwikkeling
– Dienstverlening op het gebied van personeels-, organisatie- en governancevraagstukken
– Opleidingen en trainingen voor onderwijsprofessionals, schoolleiders en gedragswetenschappers

1+1=3
Het uitgangspunt van de fusie is om de kwaliteiten van Marant en OnderwijsAdvies maximaal te benutten. Door samen te gaan verbreden de organisaties hun dienstverlening én verzorgingsgebied. 1801 adviseert scholen over het leren, het onderwijzen en het organiseren daarvan. De organisatie richt zich op het voor- en vroegschoolse onderwijs (VVE), primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor een voorproefje op 1801.nl.

Eerste schoolwet inspiratiebron voor grootste onderwijsadviesbureau van Nederland