Nationaal Programma Onderwijs verlengd met twee jaar

Minister Wiersma voor Primair- en Voorgezet Onderwijs heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat hij het Nationaal Programma Onderwijs verlengt met twee jaar. Dit betekent dat scholen de middelen die zij ontvangen voor het schooljaar 2022/2023 ook kunnen inzetten in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 aan de interventies van de menukaart. Ook zal er twee jaar langer ondersteuning zijn voor scholen bij de uitvoering van het programma en blijft de minister het programma twee jaar langer monitoren. De verlenging geldt ook voor de besteding van de NPO- middelen voor andere specifieke doelgroepen zoals de thuiszittersaanpak.

Onderwijsontwikkeling Nederland juicht dit besluit van de minister toe. Al eerder uitten wij onze zorgen over het korte bestedingstermijn van twee jaar van de NPO-middelen en riepen wij het ministerie op om rust in te bouwen. Scholen hebben de tijd nodig om met een gedegen plan te komen en deze goed uit te voeren. Zie ook onze bijdrage tijdens het rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs van vorig jaar.

Voor het inhalen van de achterstanden hebben scholen vaak ook expertise van buiten nodig. We zien al dat de markt voor onderwijsadviesbureaus is gegroeid. De verlenging van het NPO zal ook betekenen dat deze markt nog verder zal groeien. We zijn blij dat de minister in zijn brief het belang van bewezen effectieve maatregelen benadrukt, maar een echte kwaliteitscheck voor de onderwijsadviesbureaus is niet aan de orde. Een kwaliteitskeurmerk is een goed middel om de kwaliteit van onderwijsondersteuning te reguleren. Onderwijsontwikkeling Nederland heeft vorige week daarom het Keurmerk Onderwijsontwikkeling gelanceerd, waarbij de kwaliteit van de externe partner wordt gegarandeerd. Voor meer informatie over het keurmerk klik HIER.