Minister Wiersma in gesprek over keurmerk Onderwijsontwikkeling

Minister Wiersma geeft in zijn reactie op het rapport “Publiek karakter voorop” van de Onderwijsraad aan in gesprek te willen met Onderwijsontwikkeling Nederland over het keurmerk Onderwijsontwikkeling.

 

Strengere eisen stellen aan private partijen in het onderwijsveld

De minister ziet in dat het nodig is strengere eisen te stellen aan private partijen die samenwerken met scholen zodat de onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft. In de handreiking inhuur van externe partijen bij het Nationaal Programma Onderwijs heeft het ministerie van OCW al een begin hiermee gemaakt. De minister wil de spelregels van deze handreiking uitbreiden en verscherpen. Een keurmerk is een goed middel om dit te verwezenlijken. Het zorgt voor meer grip op de markt en kan de scholen helpen kiezen voor de juiste partner in het woud van private aanbieders.

Onderwijsontwikkeling Nederland pleit al langer voor meer regulering als het gaat om private partijen die diensten leveren in het publieke domein. Zie bijvoorbeeld onze bijdrage tijdens het rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs in de Tweede Kamer. We zijn blij dat minister Wiersma het belang van een keurmerk inziet en gaan graag het gesprek met hem hierover aan.

 

Over het Keurmerk

Het Keurmerk Onderwijsontwikkeling is vorige week gelanceerd. Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Voor meer informatie over het keurmerk Onderwijsontwikkeling klik HIER.

Minister Wiersma in gesprek over keurmerk Onderwijsontwikkeling