Onderwijsontwikkeling Nederland lanceert nieuw keurmerk

Keurmerk biedt zekerheid over kwaliteit en klanttevredenheid

Onderwijsontwikkeling Nederland, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, lanceert het nieuwe keurmerk Onderwijsontwikkeling. Met het keurmerk wil de branchevereniging onderwijsorganisaties helpen bij het selecteren van de best passende externe partners als het gaat om onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst in de handreiking externe inhuur op het belang van onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland: “Onderwijsorganisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat zij met een betrouwbare partner in zee gaan als zij een onderwijsadviesbureau inhuren. Onze leden werken in het publieke domein. Dat verzwaart onze verantwoordelijkheid om kwaliteit te bieden en een betrouwbare partner te zijn.”

Politieke wens
Het keurmerk is een antwoord op de politieke wens om meer grip te krijgen op de private partijen die werkzaam zijn in het publieke domein onderwijs. Margreet de Vries: “Onderwijsontwikkeling Nederland pleit al langer voor meer regulering als het gaat om private partijen die diensten leveren in het publieke domein. Iedereen kan vandaag nog een onderwijsadviesbureau starten, zonder dat er eisen gesteld worden aan bewezen effectiviteit, continuïteit van de dienstverlening en verankering van de kennis in de onderwijsorganisaties. Voor scholen is het vaak lastig om in het woud van aanbieders de juiste partner te kiezen. Met dit keurmerk willen we scholen daarbij helpen.” 

Eisen keurmerk
Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Daarnaast dienen de leden in het bezit te zijn van een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Tot slot onderschrijven de leden een aantal leidende principes die vastgelegd zijn in het ledenstatuut van de vereniging. Het keurmerk vervangt het oude keurmerk Onderwijsadvies. Voor het nieuwe keurmerk zijn de criteria rond kennismanagement aangescherpt. Peter IJsenbrant, lead auditor van EIK Certificering: “We vragen van de onderwijsadviesbureaus onder andere om aan te tonen hoe zij kennis blijvend inventariseren, ontwikkelen, delen, toepassen, evalueren en onderhouden. Kennismanagement vraagt tijd, energie en geld, maar is absoluut voorwaardelijk voor succesvolle dienstverlening in deze steeds sneller veranderende en alsmaar complexere wereld van leren en ontwikkelen.” 

Klik HIER voor meer informatie over het keurmerk.

Onderwijsontwikkeling Nederland lanceert nieuw keurmerk