Projecten

Acadin is een digitale leeromgeving voor leerlingen met cognitief talent.

Het biedt zowel onderwijs op maat voor deze doelgroep, maar ondersteunt ook begeleiders en leerlingen bij het vinden van uitdagende leeractiviteiten die aansluiten op de capaciteiten, interesses en behoeften van de individuele leerling met cognitief talent.

Bekijk project

Netwerk Ziezon : Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs

Jaarlijks doen steeds meer scholen en samenwerkingsverbanden een beroep op de dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Deze vorm van onderwijsondersteuning is vastgelegd in de wet op het Primair – en Voortgezet Onderwijs en de wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Bekijk project

KlasseContact

KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun leerkracht en klasgenoten.

Bekijk project

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen OZL

De stichting OZL in de regio, opgericht door Onderwijsontwikkeling Nederland, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, ondersteunt de adviesbureaus die de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

Bekijk project