Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs

Vandaag vond het rondetafelgesprek over lees- en taalvaardigheid plaats met de vaste Kamercommissie OCW. Bijna één op de drie 15-jarigen is functioneel analfabeet en niet in staat volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De gebrekkige leesvaardigheden vormen een enorm obstakel, zowel op persoonlijk, sociaal-maatschappelijk als economisch vlak. En grote problemen vereisen grote oplossingen.

De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland werken dagelijks met scholen samen om de kwaliteit van het lees- en taalonderwijs te verbeteren. Op basis van deze ervaring werd Onderwijsontwikkeling Nederland door de vaste Kamercommissie OCW uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het rondetafelgesprek. Een mooie kans om te pleiten voor het stoppen met crisismanagement en voor een Deltaplan voor het onderwijs.

Onze voorzitter, Henk Wilbers, benadrukte dat een crisisaanpak niet gaat helpen
. Geen kortlopende projecten, subsidies, taskforces, adviesteams, lijstjes met effectieve interventies, etc. Zeker niet als deze worden opgezet parallel aan al bestaande activiteiten en organisaties. Dat is verspilling van tijd, geld, moeite en motivatie.

Het verbeteren van de leesvaardigheid vraagt om lange termijn focus, goede ondersteuning en regulering. Stop dus met de wildgroei van ondersteuningsinitiatieven en stel eisen aan partijen die bij mogen dragen aan goed (lees)onderwijs. Belangen van individuele personen, organisaties en sectoren moeten de ijskast in. Wilbers riep de Kamer op verder te kijken dan hun termijn en te kiezen voor een langetermijnvisie en het bewaken van het doel, stap voor stap. Blijft gericht op het einddoel, vraag verantwoording over het al dan niet halen van tussendoelen en blijf kritisch kijken naar mogelijke aanpassingen in de aanpak.

De volledige sessie is terug te kijken, vanaf 1:12:35. Vind de bijdrage van enkel Henk Wilbers op ons YouTube account

 

Foto: Freek van den Bergh / De Volkskrant

Onderwijsontwikkeling Nederland roept op tot Deltaplan onderwijs