Onderwijsontwikkeling Nederland publiceert position paper lees- en taalvaardigheid

Het verbeteren van de taal- en leesvaardigheid vraagt om een gedegen lange termijnaanpak, dat is de kernboodschap in het position paper van Onderwijsontwikkeling Nederland over lezen en taalvaardigheid. Het paper werd opgesteld ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over lees- en taalvaardigheid.

Op woensdag 27 maart 2024 organiseert de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over lees- en taalvaardigheid. Onderwijsontwikkeling Nederland is uitgenodigd een bijdrage te leveren. Aanleiding voor het rondetafelgesprek is de aanhoudende verslechtering van leesvaardigheid. De voorzitter van het bestuur, Henk Wilbers, zal namens de branche ingaan op mogelijke oplossingen. Ter voorbereiding op dit gesprek stelden wij een position paper op. Kern van onze boodschap: Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid in het onderwijs vereist een gedegen, lange termijn-aanpak, waarbij we de lat hoog leggen en focussen op de basisvaardigheden. Scholen moeten deze opdracht aangaan en de ruimte krijgen die te realiseren. Waar nodig moeten ze worden voorzien van de juiste ondersteuning en middelen om bewezen effectieve interventies succesvol te implementeren.

Lees hier ons position paper.

Het RTG is live te volgen via https://lnkd.in/ehDzQCSK

Onderwijsontwikkeling Nederland publiceert position paper lees- en taalvaardigheid