VVD-Kamerlid Simone Richardson brengt werkbezoek aan OBS Jules Vernes

VVD-Kamerlid Simone Richardson, tevens kandidaat-Kamerlid voor de aankomende verkiezingen, bracht een werkbezoek aan OBS Jules Vernes in Utrecht om in gesprek te gaan over het lerarentekort. Een school die een afspiegeling vormt van de samenleving in een grote stad wordt vaak geconfronteerd met een lerarentekort. Hoe kun je als school dan toch de onderwijskwaliteit waarborgen?

De school heeft het onderwijs ‘anders georganiseerd’. Leerlingen krijgen instructie die afgestemd is op hun niveau en werken vervolgens verder in hun stamgroep. Voor de leraren betekent dit dat zij als team verantwoordelijk dragen voor de leerlingen en niet meer individueel verantwoordelijk zijn voor hun eigen groep. Dit heeft niet alleen geresulteerd in een effectievere samenwerking, maar ook in een merkbare vermindering van de werkdruk.

Het traject is een mooi voorbeeld van hoe je op basis van vertrouwen in elkaar als team, een schoolleider met onderwijskundige visie en samenwerking met een onderwijsadviesbureau de kwaliteit van het onderwijs kan behouden en tegelijkertijd een oplossing vindt voor het lerarentekort.

VVD-Kamerlid Simone Richardson brengt werkbezoek aan OBS Jules Vernes