Onderwijsontwikkeling Nederland enthousiast over bijdragen Vaste Kamercommissie Onderwijs

Gisteren vond het debat leraren plaats in de Tweede Kamer. De sterke leraar en schoolleider is een van de centrale thema’s waarop onze leden kunnen en willen bijdragen. Vanzelfsprekend volgden wij dit debat met veel interesse. Het was tevens de eerste keer dat de Vaste Kamercommissie Onderwijs over dit urgente onderwerp sprak. Deze nieuwe commissie voerde een aantal interessante punten op die onze branche raken en waarover we ook de komende tijd graag in gesprek blijven.

Kern van de bijdragen die we hieronder uitlichten was het thema “kwaliteit”. Kwaliteit van aanbieders van opleidingen, kwaliteit van onderwijsadviesbureaus en de bijdrage die onze leden (als private partijen) leveren om scholen te ondersteunen zich verder te ontwikkelen. Een positief beeld dus over de manier waarop deze nieuwe commissie vraagstukken in het onderwijs wil aanvliegen! Wij kijken uit naar verdere samenwerking.

Zie bijgevoegd een compilatie van de bijdragen van drie Kamerleden over dit onderwerp.

Onderwijsontwikkeling Nederland enthousiast over bijdragen Vaste Kamercommissie Onderwijs