Ziezon Magazine overhandigd aan Kamerleden

In het nieuwe Ziezon Magazine is te lezen hoe onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen in de praktijk werkt. Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA), Frank Wassenberg (PVDD), Rens Raemakers (D66), Caroline van der Plas (BBB), Lucille Werner (CDA) en Nico Drost (CU) ontvingen het eenmalige magazine uit handen van leerling Stijn, die ondanks zijn chronische ziekte dit jaar, eindexamen zal doen.

 

Stijn zit in 5 havo en heeft een chronische ziekte. Zijn school krijgt onderwijsondersteuning zodat zijn schoolloopbaan ondanks zijn ziekte zo goed mogelijk door kan gaan. Stijn reikt het Ziezon Magazine uit aan Kamerleden om meer bekendheid te geven aan deze voorziening. (foto Harmen de Jong / Netwerk Ziezon).

Eén op de zeven leerlingen heeft een chronische ziekte of is langdurig ziek. Meestal kan deze zieke leerling niet iedere dag naar school. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs zo normaal mogelijk doorgaat. Onderwijs geeft structuur, biedt sociale contacten en toekomstperspectief. Scholen zijn verantwoordelijk om het onderwijs aan chronisch en langdurig zieke leerlingen zo goed mogelijk door te laten lopen. De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) ondersteunen scholen bij het verzorgen van passend onderwijs zowel thuis, op school als in het ziekenhuis.

Deze eenmalige uitgave is bedoeld om meer bekendheid te geven aan het werk van de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) onder alle betrokkenen bij het onderwijs voor chronisch en ernstig zieke leerlingen Het Ziezon Magazine geeft inzicht in wat onderwijsondersteuning zieke leerlingen inhoudt. Het magazine bevat een interview met een leraar die leerlingen in de klas heeft met medische behoeften. Maar ook een interview over verlies en rouw om de gezondheid wanneer een leerling chronisch of ernstig ziek wordt. Ook samenwerking komt aan bod. Niet alleen binnen het netwerk, maar ook hoe consulenten OZL samenwerken met bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Daarnaast worden de meest gestelde vragen van scholen, ouders en leerlingen over onderwijs aan zieke leerlingen beantwoord. En hoe zit het eigenlijk als je eindexamen moet doen en je in het ziekenhuis ligt?

Het  Netwerk Ziezon is opgericht op initiatief van Onderwijsontwikkeling Nederland in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Download hier een gratis digitale versie van het magazine.

Ziezon Magazine overhandigd aan Kamerleden