Werkbezoek Rene Peters bij basisschool Br!cks

Afgelopen maandag bracht Rene Peters, Kamerlid namens het CDA, een bezoek aan basisschool Br!cks in Best om in gesprek te gaan over het masterplan basisvaardigheden. De school heeft in samenwerking met Pierre Pas van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning een traject doorlopen om het onderwijs op taal duurzaam te verbeteren. Taal wordt geïntegreerd in andere vakken en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. De adviseur van BCO vervult daarbij de rol van kritische vriend die met de school meedenkt. De school merkt dat de resultaten na een halfjaar al fors zijn verbeterd.

Het traject is een mooi voorbeeld van hoe een school in samenwerking met een onderwijsadviesbureau het onderwijs in basisvaardigheden duurzaam kan verbeteren.

Werkbezoek Rene Peters bij basisschool Br!cks