Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Van half maart 2020 tot aan de zomer van 2021 konden scholen en instellingen alleen onderwijs geven volgens de toen geldende coronamaatregelen. De Inspectie van het Onderwijs heeft van april t/m juni 2021 een onderzoek gedaan in alle sectoren van het onderwijs naar de gevolgen van deze 16 maanden corona.

De Inspectie heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze crisis, waarbij leerlingen/studenten, docenten en andere medewerkers, schoolleiders en besturen zijn bevraagd naar hun ervaringen en inzichten. Het onderzoek geeft een beeld van de ervaringen en inzichten van de bevraagden over de gevolgen die 16 maanden corona voor hen had. De hoofdlijnen worden hieronder beschreven.

Ten eerste zijn er minder zorgen over cognitieve achterstanden dan aan het begin van de pandemie verwacht werd. Dit komt doordat de inhoudelijke focus vooral lag op de cognitieve basisvaardigheden.

Daarnaast is het aanbod tijdens de coronacrisis versmald, waardoor andere aspecten minder aandacht kregen. Dit is te merken aan de sociaal-maatschappelijke en de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen.

Verder zijn de maatregelen verschillend geweest per sector en leeftijdsgroep. Het gevolg hiervan is dat de gevolgen voor oudere leerlingen/studenten groter zijn dan voor jongere leerlingen. Dit komt doordat de oudere groep langer op afstand onderwijs heeft moeten volgen.

Ten vierde zijn scholen trots op het maatwerk dat zij hebben kunnen leveren onder moeilijke omstandigheden en grote werkdruk.

Ook hebben de maatregelen scholen de kans geboden om op en andere manier onderwijs aan te bieden. Dit heeft inzichten geleverd over de aanpassingen die men in de toekomst zou willen behouden, zoals meer flexibiliteit en maatwerk en intensievere begeleiding van leerlingen.

Tevens blijven de verschillen tussen groepen leerlingen bestaan. De zorgen om de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn met name groot voor leerlingen en studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.

Tot slot is het lastig te voorspellen wat de lange termijn gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor deze leerlingen en studenten.

Lees hier de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs.

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs