3e Onderwijsontbijt geslaagd

Scherpe snedes, heldere cijfers en gedurfde opinie, vanochtend tijdens het 3e jaarlijkse nationale Onderwijsontbijt in Nieuwspoort in Den Haag. Daar spraken bijna 40 politici, onderwijsbestuurders en leraren over de grote uitdagingen in het onderwijs, zoals kansengelijkheid, taalvaardigheid en het lerarentekort.

Keynote speaker Marc Vermeulen – hoogleraar (onderwijs-) sociologie aan TIAS School for Business and Society (Tilburg University) – daagde iedereen uit om deze zaken met structurele oplossingen aan te gaan en niet meer met symptoombestrijding.

Margreet de Vries, onze directeur-bestuurder, sloot hierbij aan met een gesproken column: Van versnippering naar verbinding! Kijk vanuit een groter perspectief en zoek naar nieuwe verbindingswegen.

We bedanken iedereen die erbij was!

Meer informatie

impressie onderwijsontbijt 2023

3e Onderwijsontbijt geslaagd