Wanneer gaan de scholen volledig open?

Unicef zet zich samen met ruim 40 organisaties in om aandacht te vragen voor de scholensluiting. Zij doen wederom een oproep omdat in het openingsplan het voortgezet onderwijs niet wordt genoemd:

Met verbazing lazen wij dat in het openingsplan de opening van het voorgezet onderwijs niet wordt genoemd. Is er geen streefdatum of plan op hoofdlijnen om de scholen zo snel mogelijk volledig open te krijgen? UNICEF trekt aan de bel.

De middelbare scholen zijn slechts beperkt open, de kwaliteit staat onder druk en de toegang tot fysiek onderwijs blijft mondjesmaat. Wij maken ons grote zorgen over het gebrek aan een plan om de scholen volledig te openen. De (gedeeltelijke) schoolsluiting gaat inmiddels zijn 16de week in. Wij vinden dat het openingsplan dé plek is om prioriteit te geven aan volledige opening van het voortgezet onderwijs.

Met klem benadrukken wij dat kinderen recht hebben op toegang tot en beschikbaarheid van kwalitatief goed onderwijs. Beide staan al langere tijd onder druk. Meerdere peilingen, onderzoeken en steekproeven tonen aan dat leerlingen in Nederland momenteel risico lopen op schade op sociaal, emotioneel, cognitief en mentaal vlak. Fysiek onderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat gaat verder dan alleen kennis opdoen. Ook het socialiseren met leeftijdgenoten en het ontwikkelen van het eigen individu gebeurt op school. Laten we ons vooral realiseren dat de middelbare scholen nog steeds slechts beperkt open zijn en het nu tijd is om middelbare scholieren perspectief te bieden op volwaardige scholing.

We zien uit naar de aangekondigde heroverweging van de 1,5 meter tussen leerlingen en dringen erop aan dat er op korte termijn een plan komt voor volledige heropening van het voortgezet onderwijs, met een streefdatum en concrete stappen die zullen worden gezet om binnen afzienbare tijd tot volledige heropening te komen.

Wanneer gaan de scholen volledig open?