Onderwijsinspectie presenteert de Staat van het Onderwijs 2021

Op 14 april publiceerde de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs 2021De Inspectie doet een dringende oproep voor het structureel verbeteren van het onderwijs. Corona heeft volgens de Inspectie kansenongelijkheid en achterblijvende basisvaardigheden van leerlingen uitvergroot. De Inspectie roept het onderwijsveld op om gebruik te maken van bestaande kennis, zodat niet iedere school of bestuur zelf het wiel opnieuw uitvindt.

Kansenongelijkheid

De afgelopen jaren is de kansenongelijkheid groter geworden. Grote groepen leerlingen beheersen de basisvaardigheden lezen, spellen en rekenen onvoldoende, waardoor zij minder kans hebben op een stevige positie in de maatschappij, concludeert de Inspectie. Een kwart van de leerlingen kan niet voldoende lezen en de verschillen per school zijn groot.

In het afgelopen jaar liepen naar schatting 14.000 leerlingen een hoger advies mis, onder meer omdat de eindtoets in groep 8 niet doorging. Dit gaat relatief vaak om leerlingen met een niet westerse migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Een andere oorzaak is dat leerlingen met hoogopgeleide ouders de financiële middelen hebben om voor hun kinderen aanvullend onderwijs in te kopen, zoals bijles. “Onderwijs is de grote gelijkmaker. Extra ondersteuning zou beschikbaar moeten zijn voor ieder kind in de school.”, aldus Margreet de Vries, directeur-bestuurder van EDventure.

Samen aan de slag

Taalvaardigheid, rekenvaardigheid en maatschappelijke competenties moeten voor elke leerling vanzelfsprekend zijn. De Inspectie roept het onderwijsveld op om geen energie en tijd te verliezen door het wiel opnieuw uit te vinden maar gebruik te maken van beschikbare kennis en opgebouwde ervaring. De onderwijsadviesbranche voelt zich medeverantwoordelijk hier een bijdrage aan te leveren. De leden vormen samen een landelijk netwerk van deskundige experts die scholen ondersteunen, leerlingen begeleiden en onderling kennisdelen.

Taal en rekenexperts

Zo begeleiden orthopedagogen van verschillende bureaus onder supervisie van taal- en rekenexperts kleine groepjes leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Hierdoor worden de leraren ontlast en kunnen ze tegelijkertijd meekijken met en leren van de doelgerichte aanpak van taal- en rekenachterstanden. Schoolleiders die gebruik maakten van onze ondersteuning geven aan dat zij de praktische ondersteuning zeer waarderen.

Meedoen? 

Scholen die geïnteresseerd zijn in vergelijkbare ondersteuning kunnen zich melden bij het onderwijsadviesbureau bij hen in de buurt. Ook kunnen zij een mailtje sturen aan loket@onderwijsontwikkeling.nl of bellen met de nationale hulplijn 0800-4240424 .

Onderwijsinspectie presenteert de Staat van het Onderwijs 2021