Brief aan minister Arie Slob: Reactie oproep leesoffensief

Naar aanleiding van het rapport PISA 2018 stuurden wij deze brief aan minister Arie Slob. Wij maken ons zorgen over de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen, die nu zelfs onder het Europees gemiddelde duiken. Maar bovenal maken wij ons zorgen dat er geen structurele en integrale aanpak is, waarmee we alle kennis die er is op het gebied van leesvaardigheid, leesontwikkeling en lees- en spelstagnatie bundelen en dit toepassen in de praktijk.

Onze leden werken samen met scholen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit doen wij onder andere door een doorgaande lijn te creëren tussen kinderopvang en de school. We helpen bij het opzetten van integrale kindcentra en begeleiden kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Deze combinatie maakt dat we zowel kennis hebben van de school als van de ontwikkeling van het individuele kind. Wij geloven dat we nog veel meer kunnen doen met de kennis die we hebben opgebouwd en dagelijks doorontwikkelen. Met onze regionale spreiding vormen wij een fijnmazig netwerk. Wij hebben de minister aangeboden dit netwerk in te zetten om samen met het ministerie van OCW, de scholen en anderen op te trekken om de dalende trend weer om te zetten naar een stijgende lijn.

Lees hier de volledige brief aan minister Arie Slob.

Brief aan minister Arie Slob: Reactie oproep leesoffensief