EDventure wordt Onderwijsontwikkeling Nederland en breidt verder uit

Vanaf vandaag gaat de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp verder onder de naam Onderwijsontwikkeling Nederland. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland werken samen met onderwijsorganisaties aan het beste en meest passende onderwijs voor iedere leerling. De vereniging breidt ook uit.  Drie nieuwe leden treden toe tot de vereniging: Onderwijs Maak je Samen, CED-Groep en Cedin.

‘Met de drie nieuwe leden zijn we in staat het fijnmazige netwerk van onderwijsexperts verder te verstevigen’, aldus Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland. ‘En nu we verder gaan onder de naam Onderwijsontwikkeling Nederland wordt duidelijker waar onze leden voor staan: samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen werken aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. Met als doel dat ieder kind en iedere jongere gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen’.

De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland werken voor en met schoolorganisaties, ouders en leerlingen. De experts die werkzaam zijn binnen onze branche werken op basis van wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderwijsontwikkeling en/of kind ontwikkeling. Zij helpen scholen deze inzichten te vertalen naar de alledaagse praktijk van het onderwijs en begeleiden kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling anders verloopt bijvoorbeeld door dyslexie of (lichte) gedragsproblematiek.

EDventure wordt Onderwijsontwikkeling Nederland en breidt verder uit