Leden van EDventure adviseren scholen en gemeenten over bewezen effectieve ondersteuningsprogramma’s

Scholen in GKA-gemeenten kunnen tot 18 september een subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De Gelijke Kansen Alliantie stelt een poule van onderwijsexperts beschikbaar voor gemeenten en scholen om de kansengelijkheid te bevorderen. Doel van de samenwerking met de onderwijsexperts is om de subsidie in te zetten voor bewezen effectieve interventies die kansengelijkheid kunnen bevorderen.

EDventure, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, stelde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de poule samen van experts op het gebied van onderwijsachterstanden, taalontwikkeling en gelijke kansen. Sardes (tevens lid van EDventure) neemt de rol van kennispartner op zich.

De adviseurs van Sardes hebben ruime ervaring met de ontwikkeling, ondersteuning en evaluatie van onderwijstijdverlenging, zowel landelijke als in diverse grote en kleine gemeenten. Sinds 2013 coördineert Sardes het Landelijk Netwerk Zomerscholen. Ook ontwikkelde Sardes in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een handreiking voor gemeenten bij de invoering van zomer- en weekendscholen en onderwijstijdverlenging in het basisonderwijs. De leden van EDventure hebben veel kennis en ervaring met de implementatie van effectieve interventieprogramma’s om onderwijsachterstanden te voorkomen en te verminderen. Samen vormen zij een dekkend netwerk.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: “We zijn verheugd dat we onze kennis en expertise nog breder kunnen inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan het daadwerkelijk verkleinen van leerverschillen om zo de kansengelijkheid te bevorderen. De experts van onze leden staan klaar om samen met gemeenten en scholen de programma’s vorm te geven.”

 

 

Leden van EDventure adviseren scholen en gemeenten over bewezen effectieve ondersteuningsprogramma’s